Mobil flomvernsystem beskytter hjemmet ditt mot høyvann og uvær, som for eksempel oversvømmelser

Mobil flomvernvegg

Avslappet selv ved flom: Med flomvern fra PREFA holder du uværet utenfor.

Les videre

Fordelene med PREFA flomvern

Ikon for fordeler

Komplett system

mulighet for individuell tilpasning og utvidelse

Ikon for fordeler

Alltid klart til bruk

Ikon for fordeler

Kan brukes som objekt- og områdebeskyttelse

Ikon for fordeler

Egnet både for privatpersoner og bedrifter

Ikon for fordeler

Komplett system

mulighet for individuell tilpasning og utvidelse

Ikon for fordeler

Alltid klart til bruk

Ikon for fordeler

Kan brukes som objekt- og områdebeskyttelse

Ikon for fordeler

Egnet både for privatpersoner og bedrifter

Ikon for fordeler

System av robust aluminium

Ikon for fordeler

Enkel og rask montering

Ikon for fordeler

Enkelt å oppbevare

Ikon for fordeler

Lav vekt

Ikon for fordeler

System av robust aluminium

Ikon for fordeler

Enkel og rask montering

Ikon for fordeler

Enkelt å oppbevare

Ikon for fordeler

Lav vekt

Teknisk info

 • 1. Veggprofil: Montert i murverket eller foran, i eller i flukt med åpningen.
 • 2. Flomsikringselement: På illustrasjonen: det nederste flomsikringselementet forbundet med posisjon 3.
 • 3. Bunntetning: For tetningen mellom nederste flomsikringselement og bakken.
 • 4. Midtstolpe: Disse stenderne blir satt inn som mellomstolper ved større arealer.
 • 5. Klemstykke (med sekskantskrue eller stjernehåndtak): For stramming av flomsikringselementene.
 • 6. Klemstykke midt: Forhindrer at flomsikringselementene bøyes vertikalt, og øker trykket på bunntetningen.
 • 7. Jordanker: Anker sementert i fundamentet, fungerer som feste for midtstolpen.
 • 8. Veggfeste: For stablet oppbevaring av flomsikringselementene når de ikke er i bruk.
 • 9. Vinklet tildekking: For tildekking av veggprofilene når de ikke er i bruk.
 • 10. Oppbevaringsdeksel: De enkelte segmentene (lengde: 445 mm) skrus sammen.
 • 11. Grunnprofiltetning
 • 12. Flomsikringselementtetning
 • 13. Tetning for lokk og jordanker
Komponenter i PREFAs flomvernsystem

Flomsikringselementer (objekt- og områdebeskyttelse)

Profilen er laget av en robust og korrosjonsfri aluminiumslegering og egner seg også til langtidsoppbevaring, da den krever lite vedlikehold. Profilene fås i tre tykkelser (25, 50 og 80 mm). På system 80 er det mulig med høyere konstruksjoner og større spennvidder. Aluminiumprofilene er enkle å stable oppå hverandre i et system med not og fjær. Høy stabilitet og maksimal sikkerhet sikres ved at flomsikringselementene griper inn i hverandre. Profilene skyves inn i festeprofilene på begge sider og fikseres ovenfra med klemstykker. Profilene fås i opptil 6 m lengde og kan installeres i høyder på opptil 3 m. Det anbefales alltid å få foretatt en statisk beregning. Systemtetningen som er lagt inn, består av EPDM/skumgummi og lar seg enkelt skifte ut ved behov. Etter bruk er det påbudt med rengjøring og kontroll av profilene og tetningene for å sikre funksjonsdyktighet ved senere hendelser.

PREFA flomvernsystem fås i tre forskjellige tykkelser:

Flomsikringselement i PREFA flomvernsystem

Flomsikringselementene i PREFA flomvern fås i tre forskjellige tykkelser: Alt etter tykkelse kan de brukes på forskjellige områder.

System 25

 • 25 mm tykkelse
 • 2,99 kg vekt/løpemeter
 • 200 mm elementhøyde
 • 19 mm fals

System 50

 • 50 mm tykkelse
 • 5,62 kg / 4,12 kg vekt/løpemeter
 • 150 mm / 200 mm elementhøyde
 • 15 mm fals

System 80

 • 80 mm tykkelse
 • 7,78 kg vekt/løpemeter
 • 200 mm elementhøyde
 • 15 mm fals

Festeprofil (for objektbeskyttelse)

De faste festeprofilene kan monteres på tre måter: I, bak eller foran intradosen. Festet dimensjoneres for det samlede systemet i henhold til de statiske kravene, og dimensjoneringen må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Innlagte systemtetninger av skumgummi hindrer vann i å trenge inn.

Festeprofiler for PREFA flomvernsystem

Det brukes festeprofiler ved PREFA flomvern til objektbeskyttelse. De kan installeres foran, bak eller i intradosen.

Festestolper (for områdebeskyttelse)

Vekten er kun 9,4 kg (system 50 mm; system 80 mm: 11,3 kg) per løpemeter. Ved første gangs montering må det på forhånd settes ut et jordanker på egnet grunn. Stolpene er forankret i jordankrene ved hjelp av bajonettlukking, uten at det trengs spesialverktøy. Tilleggsstøtter må brukes ved behov.

Jordanker for festestolper for PREFA flomvern

Ved første gangs montering av PREFA flomvernsystem må det på forhånd settes ut jordankre på egnet grunn.

Festestolper

 • 140 mm / 186 mm i diameter
 • 750–2.150 mm høyde
 • 50 mm / 80 mm tykkelse

Jordanker

 • 170 mm / 230 mm i diameter
 • 420 mm dybde

Klemstykke (for objekt- og områdebeskyttelse)

Elementene fikseres ovenfra ved hjelp av to klemstykker. Skruen i klemstykket strammes lett ved hjelp av en unbrakonøkkel (alternativt finnes det en skrue med krysshåndtak). Klemstykkene hindrer oppdrift av profilene inntil elementene er fylt med vann og tetningenes presstrykk dermed økes. Klemstykkene kan når som helst fjernes under bruk, slik at det eventuelt blir mulig å forhøye systemet.

Klemstykke på PREFA flomvern

Elementene i PREFA flomvern fikseres ovenfra ved hjelp av klemstykket. Når klemstykkene er satt på, hindrer de oppdrift av profilene frem til de er fylt opp med vann.

Klemstykke

 • 160 mm lengde
 • 0,45 kg vekt

Bruksmuligheter

PREFA flomvernsystem byr på individuelle løsninger på to områder, som kan brukes til både privathus og næringsbygg: Objektbeskyttelse og områdebeskyttelse.

Mer informasjon om de to systemene finner du i artikkelen om PREFA flomvernsystem.

Planlegging og bruk

Er du interessert i et flomvernsystem fra PREFA? Finn din håndverker for montering av flomvern eller ta kontakt med kontaktpersonen din.

Spørsmål og svar: Mobil flomvernvegg

Den mobile flombeskyttelsen fra PREFA er et panelsystem av aluminium som brukes til å beskytte gjenstander og eiendom. Flomvernet er en pålitelig vann- og slambarriere, også i ekstreme situasjoner – fra Donau til Nordsjøen.

PREFA flomvern leveres av en regional PREFA-partnerbedrift og monteres samtidig fagmessig.

Lengden fremgår på grunnlag av statisk beregning og avhenger av vannstanden. Standardhøyden er 200 cm.

Systemet må monteres på et underlag som tåler systemets vekt, som betong eller murstein, og dette underlaget må eventuelt kontrolleres av en statiker på forhånd.

PREFA-flomvernsystemet er testet og sertifisert av Europaverband Hochwasserschutz.

Ja, det kan leveres i alle standard RAL-farger.

Aluminiumsplatene er så lette at systemet i nødsfall kan monteres raskt og enkelt – til nød av kun én person!

PREFA flomsikring består av totalt 10 komponenter.