PREFA kulturminnevern: Planlegge og renovere for evigheten

De første PREFA aluminiumstakplater ble lagt på bolighus, industribygg og andre bygninger allerede i 1946. Noen av disse objektene er etter det blitt omfattet av kulturminnevern. Takket være den høye kvaliteten på PREFA-produkter og den unike levetiden til materialet aluminium er de fleste takene like godt bevart som den dagen de ble lagt. 

PREFA-produkter er også ideelle for renovering av objekter som er omfattet av kulturminnevern. På grunn av den lave vekten kan eldre takkonstruksjoner dekkes uten problemer. Fargekvaliteten P.10 og det matte, fine utseendet gjør at PREFA-produktene oppfyller kravene til kulturminnevern. I begynnelsen av 1900-tallet ble mange objekter dekket med spesielle metallplater. 

Ved renovering av disse takene (primært av varmetekniske grunner) må planleggeren ta en viktig beslutning. Skal de gamle takelementene produseres på nytt, eller skal han bruke et annet produkt? En nyproduksjon strander for det meste på de enorme kostnadene. Da er PREFA et rimeligere alternativ. Takproduktene i lite format (spesielt takplate, takshingel og takrombe) gir planleggeren et billigere alternativ som er visuelt tilpasset. I tillegg kan produktene behandles med spesiell overflatebehandling av høy kvalitet. Den store fargepaletten samt muligheten til å produsere spesialfarger gir nærmest ubegrenset muligheter til visuell utforming. Tak på objekter som er omfattet av kulturminnevern skal både ha en svært lang levetid og være vedlikeholdsfrie. PREFA tak oppfyller disse kravene.