Takrenovering – når det trengs et nytt tak: Byggetips

Har taket gammel shingel eller takstein, eller er varmeisolasjonen for dårlig? Tilfredsstiller taktekkingen, takkonstruksjonen eller takisolasjonen ikke de gjeldende standardene? Har taket fått skader, og er skadene kanskje så store at taket er blitt farlig?

Før eller siden må det gamle taket, takkonstruksjonen eller varmeisolasjonen skiftes ut for at det ikke skal oppstå følgeskader på bygningsstrukturen. I teksten nedenfor forklarer vi trinn for trinn hvordan man renoverer tak. Finn ut hvilke trinn som er nødvendige i planleggingsfasen, hvilke faktorer du må være oppmerksom på i tilbudsfasen, og hvordan renoveringen utføres på best mulig måte.

1. Planleggingsfasen

Når er det hensiktsmessig eller nødvendig å renovere taket? Det kan være mange grunner til å renovere taket, både tekniske og utseendemessige.

Renovering på grunn av tekniske forhold og energiøkonomi:

 • En energirenovering kan redusere energiforbruket og gi lavere kostnader til oppvarming.
 • Det skal installeres et solcelleanlegg på taket. Det skilles mellom takmonterte og takintegrerte anlegg. Takintegrerte anlegg integreres direkte og erstatter taktekkingen. Takmonterte anlegg kan monteres på stativ. Hvis taket heller i riktig retning og med riktig vinkel, kan anlegget monteres parallelt med taket.
 • Taket har fått aldersrelaterte skader som lekkasje (f.eks. vanninntrenging rundt takvinduer).
 • Ekstremvær som storm eller ekstrem snøbelastning har ført til skader som ikke lar seg reparere.
 • Skader som skyldes konstruksjonsfeil, for eksempel mugg eller kondens i takkonstruksjonen gjør det helt nødvendig med en takrenovering. Dette er følgeskader som har oppstått fordi takkonstruksjonen ikke er utført korrekt.
Detaljert planlegging av takrenoveringen med PREFA

Alle takrenoveringer byr på egne utfordringer. Derfor er det helt nødvendig med nøyaktig planlegging i forkant. Da får du et skreddersydd tak som passer til dine behov.

Renovering på grunn av modernisering:

 • Taket skal fornyes i forbindelse med loftsutbygging eller annen ombygging eller utvidelse.

Taket skal renoveres av hensyn til utseendet. Hvis for eksempel fargen eller belegget på det gamle taket flasser, du rett og slett ikke liker utseendet lenger, eller hvis stilen ikke passer til den nye fasaden.

Hvilke muligheter for takrenovering finnes det?

I prinsipp skiller man mellom delvis fornyelse, altså reparasjon, og full takrenovering. I tillegg må du finne ut om det bare er taktekkingen som skal eller må renoveres, om en energirenovering er ønskelig eller nødvendig, eller om hele takstolen skal skiftes ut. Til å begynne med bør du som byggherre også bestemme hvordan loftsrommet skal brukes fremover. For eksempel kan det hende at loftet skal bygges om til boligareal. 

I dette tilfellet anbefales det at takkonstruksjonen allerede nå tilpasses de fremtidige behovene. Eventuelle ekstra vinduer, kvister eller oppløft må også planlegges. Hvis taketasjen skal brukes til boligformål, må takkonstruksjonen være luftet. Det gjør at luften kan sirkulere i konstruksjonen, noe som gir bedre inneklima både om sommeren og vinteren. Dessuten fjernes fuktigheten bedre. Det finnes flere mulige utførelser, men isolasjon mellom taksperrene er vanligst. Isolasjon over taksperrene brukes når takstolene skal være synlige, eller på tak som allerede er utbygd og skal få ekstra isolasjon. Hvis konstruksjonsmessige forhold gjør at isolasjonen ikke kan plasseres mellom sperrene i riktig tykkelse, kan det legges ekstra isolasjon under sperrene. Isolasjonen under sperrene utgjør et ekstra installasjonsnivå mellom isolasjonslagene og reduserer sperrenes kuldebrofunksjon.

Teknisk illustrasjon av en luftet takkonstruksjon. Loftet kan brukes til boligformål.

Loftsrommet kan brukes til boligformål

Hvis loftet ikke brukes til boligformål, kan loftsrommet brukes som lufterom hvis de bygningsmessige forholdene ligger til rette for det. Metalltak eller tak- og veggpanel av metall skal i prinsipp utføres som luftede konstruksjoner (kaldt tak). Konstruksjoner uten lufterom (varmt tak) er spesialløsninger og krever atskilt byggfysikalsk planlegging. Arbeidene, kostnadene, materialbruken og tidsrammen som renoveringen krever, avhenger av den aktuelle takkonstruksjonen.

Takkonstruksjon varmt tak: Se mer info om takkonstruksjonen her.

Loftsrommet brukes ikke til boligformål

Underkonstruksjonen (taklekter, mellomliggende lekter, helt undertak osv.) må tilpasses det planlagte taktekkingsproduktet. Målene på sløyfene og sperrene må dimensjoneres ut fra statiske hensyn.

Trenger jeg en planlegger til prosjektet mitt?

Trenger jeg en planlegger til prosjektet mitt?

Om prosjektet krever en planlegger eller byggmester, kommer først og fremst an på omfanget av tiltakene og om de er melde- eller søknadspliktige. Små byggeprosjekter er tiltak som kan knyttes til vedlikehold, renovering eller forbedring av bygningen, for eksempel utskiftning av tak eller vinduer. Hvis det for eksempel bare er snakk om en ny taktekking, kan tiltaket som regel utføres uten at det kreves en planlegger. Da er det vanligvis taktekkeren som tar seg av planleggingen. Vær oppmerksom på at ikke alle bransjer har tillatelse til å utføre planleggingsarbeid. For eksempel kan vektendringer kreve nye statiske beregninger.

Kan jeg skifte tak uten byggetillatelse?

Hvis det gjøres endringer i bygningsstrukturen (kvist, oppløft, takvindu, ny takstol osv.) må byggherren som regel søke om tillatelse. Hvis det skal gjøres en ombygging eller det skal oppføres et tilbygg i forbindelse med renoveringen, må det utarbeides dokumentasjon for byggetillatelsen. Men som regel finnes det også et par unntak der prosjektet ikke krever byggemelding eller byggesøknad. Likevel bør du alltid ta kontakt med de lokale byggesakmyndighetene før taket skiftes ut, slik at du er sikker på å handle tråd med lovverket.

Få råd av en ekspert

Når det gjelder kulturminnevern eller andre myndighetspålegg som for eksempel bevaring av et steds særegenheter, er det lurt å gå forsiktig frem. I disse tilfellene anbefales det å rådføre seg med en ekspert, og å få informasjon direkte av byggesakmyndighetene. Ved en energirenovering av et eldre objekt eller ved utbedring av konstruksjonsfeil i et nybygg er det dessuten en fordel å involvere en bygningsfysiker eller en energirådgiver. Et planleggingskontor kan påta seg denne funksjonen hvis den ligger innenfor kontorets virksomhetsområde.

PREFAs eksperttips:: Få informasjon i forkant

Det beste er om du får tak i informasjon om materialet og fargene du vil bruke, før du tar kontakt med blikkenslageren eller byggmesteren. Diverse byggmesser gir deg gode muligheter til å skaffe deg en oversikt. Du kan også bestille gratis brosjyrer og informasjonsmateriale hos PREFA eller hente inspirasjon i online-fotogalleriet over utførte renoveringsprosjekter og nybygg. Vis planleggeren eller håndverkeren tak- og kvist- eller oppløftformene samt fargene, leggemønsteret eller takelementene du vil bruke. Eksperten gir råd om de statiske forholdene og hvilke muligheter disse forholdene gir for takrenoveringen. Dette er den mest effektive måten å få et nytt og flott tak på.

Valg av materialer

Hvilke materialer gir et tak av høy kvalitet og med lang levetid?

Et solid tak har en rekke funksjoner: Det beskytter huset mot vær og vind, får beboerne til å føle seg trygge og setter et avgjørende preg på husets utseende. I beste fall utgjør huset og taket en enhet som glir harmonisk inn i nabolaget eller kanskje også pynter det opp. Riktig materiale, form, farge og overflatestruktur spiller en avgjørende rolle. Det er tilfeller der formen og helningen på taket samt lokale byggeforskrifter (f.eks. bebyggelsesplanen) legger føringer for materialvalget. I tillegg avløses tradisjonelle taktekkinger som takstein, betongstein, beverhaler, treshingel eller skifer ofte av mer fleksible, moderne og varige materialer i moderne arkitektur. Disse materialene kan som regel også fås i en farge som passer til omgivelsene og andre elementer som takrenner, gjerder, vindusrammer, persienner, sjalusiporter vinduer med mer. Derfor velger mange av dagens kunder metalltak. Hvis du bestemmer deg for et metalltak, anbefaler vi rustfri takshingel. Dette er en løsning du vil kunne glede deg over i mange år.

Den lave vekten til PREFA-produkter sammenlignet med vanlige taksteinsprodukter – illustrert ved en jente som løfter PREFA-produkter uten problemer, og en mann som strever under vekten av takstein.

PREFA-tak av aluminium er ekstremt lette og veier bare en brøkdel av et vanlig tak. Den lave vekten gjør at det i mange tilfeller ikke er nødvendig å forsterke en eldre takstol før renoveringen.

Hvorfor passer aluminium perfekt til det nye hustaket?

PREFA har en «vedlikeholdsfri-pakke» som gir alle komponentene som brukes til tak- eller fasaderenoveringen, solid beskyttelse mot vær og vind. Det komplette systemet gjør at taket, takrennene, fasaden og solcellepanelene kan harmonere best mulig. Med over 5000 ulike aluminiumsprodukter sørger PREFA for at alle delene passer sammen – enten det gjelder tilbehørsprodukter, komponenter for takdrenering eller tak- og fasadeelementer. Aluminium er dessuten svært allsidig og gjør at overflaten kan utformes på mange forskjellige måter. PREFAs standard fargesortiment består av 28 farger, noe som også burde gi nok av spillerom. Avhengig av produkt kan du velge mellom opptil 13 farger i P.10-fargekvalitet og 15 ekstra PREFA standardfarger. Den allsidige fargepaletten omfatter alt fra moderne farger som antrasitt og svart til mursteinsrødt, som gir det nylagte PREFA-taket ditt et klassisk teglsteinsutseende.

Uansett form på taket gir aluminium mange muligheter, både teknisk og utseendemessig. PREFA har takprodukter som ikke bare passer til bratte tak, men også til tak med svært liten helning: For eksempel kan prefals brukes fra en helningsvinkel på bare 3° (vær oppmerksom på eventuelle begrensninger iht. aktuelle standarder), takplater og takromber på 44 × 44 fra 12° (unntatt flate tak). PREFAs taksystemer er motstandsdyktige, robuste, rustfrie og stormsikre samtidig med at de har en svært lav egenvekt. Dette gir en annen stor fordel: I motsetning til nye taktekkinger i tunge materialer, krever takstein eller takplater av aluminium som regel ikke at takstolen forsterkes. Da unngår man en ofte betydelig kostnadsfaktor ved renovering av eldre bygninger. I områder der man må regne med stor snøbelastning, sørger den lave egenvekten til aluminiumstaket for at takstolen ikke belastes unødvendig. Det at materialet er så lett å arbeide med, gjør det også enkelt å dekke alle kanter og hjørner, også på eldre bygg. Ujevne takkonstruksjoner, som man for eksempel finner på gamle gårdshus, kan også dekkes perfekt med et lettak av aluminium. De mange fordelene, den høye produktkvaliteten og den lange levetiden til aluminium gir planleggere, entreprenører og byggherrer maksimal sikkerhet. Det bekrefter PREFA til og med skriftlig i form av en 40 års garanti på materiale og farge.

PREFAs eksperttips:: PREFA fotoservice

Med PREFAs fotoservice kan du få en individuell fotomontasje av huset ditt. Finn ut hvordan huset tar seg ut i PREFA-stil!

Liker du et bestemt aluminiumsprodukt fra PREFA, men ser ikke helt for deg hvordan det passer til taket ditt? Det er ikke noe problem. Med PREFAs fotoservice får du en gratis fotomontasje med produktet du ønsker. Bare last opp bilder av huset, og velg ønsket produkt og farge. Etter noen få dager får du en fotomontasje av huset ditt med nytt PREFA-tak eller ny PREFA-fasade. Dette er en svært enkel måte å få et bilde av det fremtidige hustaket ditt på. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt via kontaktskjemaet vårt. Da får du kompetent hjelp av fagrådgiverne våre.

Kostnader og tidsbruk

Hvilke faktorer påvirker kostnadene for en takrenovering?

Det er naturlig nok omfanget av renoveringen som har mest å si for kostnadene. Er det for eksempel bare taktekkingen som skal renoveres, eller skal det også utføres en energirenovering? En annen vesentlig faktor er den aktuelle tilstanden taket er i. I tillegg kan utformingen av taket (form, helning, kvister, piper, vinduer osv.), takkonstruksjonen og de valgte produktene ha stor innflytelse på kostnadene. Dessuten spiller også beliggenheten til bygningen og tilgjengeligheten til byggeplassen en rolle. På landet er det for eksempel flere muligheter for adkomst til byggeplassen og oppbevaring av materialer enn i byen. Dette fører i sin tur til at prisene er avhengige av stedet der bygningen ligger. Ved valg av blikkenslager er det viktig å være oppmerksom på at lokale bedrifter kan ha bedre forutsetninger for å vurdere geografiske forhold som værside, vindtopper, maksimal snøbelastning osv., og at de derfor også har større muligheter for å ta hensyn til disse forholdene når de gir deg råd. En annen faktor som påvirker kostnadene, er andelen planlagt egeninnsats i tilfeller der du kan avtale egeninnsats med bedriftene som gjør jobben.

Hvis taket skiftes ut på grunn av skader som har oppstått på grunn av naturkrefter (f.eks. uvær), bør du forhøre deg med forsikringsselskapet før renoveringen. Det kan hende at slike skader dekkes av forsikringen, og at forsikringsselskapet betaler kostnadene for takreparasjonen.

Kostnader for takrenovering

Hva koster en takrenovering?

Avhengig av egenskapene til det nye taket koster et nytt tak (inkl. underkonstruksjon, isolasjon osv.) mellom 25 000 og 60 000 euro. Men dette er bare et grovt kostnadsoverslag. Hvis du vil vite den samlede kostnaden for prosjektet, må du få en taktekker eller blikkenslager til å sette opp et budsjett. Den nøyaktige prisen må beregnes grundig slik at du får et individuelt tilbud som er skreddersydd til dine behov og ditt hus. Beregningen påvirkes av mange faktorer som for eksempel størrelsen på taket, formen på taket, helningen og den generelle tilstanden til taket.

PREFA sparer tid og penger

PREFA hjelper deg med å spare tid og penger. Dette gjelder også for monteringen. De gjennomtenkte produktene gjør det mulig for håndverkerne å arbeide raskt og effektivt. I tillegg gjør den lave egenvekten til aluminium at (den gamle) takstolen som regel ikke må skiftes ut eller forsterkes. Takket være lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov er renovering med PREFA-tak lønnsomt for flere generasjoner.

Tidsbruk ved takrenovering

Hvor lang tid tar en takrenovering?

Tiden renoveringstiltakene tar, er avhengig av omfanget av renoveringen og størrelsen på objektet. Været, adkomsten til byggeplassen og hvor mange som arbeider på prosjektet, påvirker også hvor lang tid arbeidene tar. Ofte kan en omfattende takrenovering med ny underkonstruksjon og energi renovering ta noen uker. Hvis det bare er taktekkingen som skal renoveres, tar det som regel ikke mer enn noen dager.

PREFAs eksperttips:: Renovering i flere trinn

Hvis det er mulig, anbefaler vi at omfattende prosjekter utføres i flere trinn. Fordelen er at det til en hver tid bare er deler av taket som blir liggende åpne, og at materialene, særlig isolasjonen, ikke blir fuktige hvis det regner. Fuktig isolasjon kan forårsake store skader på bygget. Ved renovering utenfor oppvarmingsperioden unngår man dessuten unødvendig varmetap.

Fordelen med et godt etablert arbeidslag

Fordelen med et godt etablert arbeidslag

Be blikkenslageren angi referanseverdier for hvor lang til det tar å renovere et «standardtak» som for eksempel et saltak uten kvister, oppløft, takvinduer, vinkelrenner osv. Det er også viktig at bedriftene samarbeider godt med hverandre. Bedrifter som har samarbeidet tidligere, vet hvordan de andre jobber og hvem som gjør hva. Da unngår du også at enkelte oppgaver ikke er tatt med i tilbudene fordi blikkenslageren for eksempel går ut fra at tømreren tar seg av en oppgave og omvendt. I motsatt fall vil det kunne oppstå uforutsette tilleggskostnader eller i verste fall forsinkelser fordi materialet må etterbestilles eller lignende.

PREFAs eksperttips:: Sett frister

Vi anbefaler at fristene avtales skriftlig, og at alle involverte får beskjed om dem. Men bruk skjønn. Hvis det er snakk om lokale bedrifter der du kjenner håndverkerne, er det ikke alltid nødvendig.

Finansiering og støtte

Hvilke finansieringsmuligheter og støtteordninger finnes det?

Ved energiøkonomisk takrenovering eller bytte til alternative energikilder, kan du ofte søke om støtte til finansieringen. Vanligvis kan du enten få avgiftslettelser, lån med lav rente eller direkte investeringstilskudd. Også hvis det ikke er så mye statlig støtte å få, kan det hende det finnes lokale støtteordninger du kan benytte deg av. Beløpene og kriteriene kan variere lokalt.

Hva kan byggherren ellers gjøre for å få raskere fremdrift og spare penger?

For at renoveringsprosjektet skal gå så raskt og rimelig som mulig, må planleggingen være god, og de ulike aktørene må være godt koordinert. Alle involverte, fra blikkenslager via tømrer til snekker, må samarbeide godt.

Eventuelt kan du avklare med bedriftene du har valgt, hvilke arbeider du kan utføre selv for å spare penger. Men vær oppmerksom på at dette kan få prosjektet til å gå tregere fordi byggherrer ofte mangler tid og fagkunnskap. Dessuten kan egeninnsatsen føre til at garantien blir ugyldig hvis det skulle oppdages feil senere.

2. Tilbudsfasen

Hvilke håndverkere og bransjer er aktuelle for prosjektet ditt?

Her er det også typen tiltak og omfanget som er avgjørende. Hvis det bare er taktekkingen som renoveres, trengs det en blikkenslager eller taktekker. Ved renovering av takstolen trengs det en tømrer i tillegg. Dette gjelder også for ombygging og tilbygg. Ved denne typen arbeider kommer som regel også andre bransjer på banen som tørrmurere, elektrikere, gulvleggere osv. Hvis bygningsstrukturen endres slik at den avviker fra planene som allerede er godkjent, trenger du også en planlegger, byggmester eller arkitekt som hovedplanlegger til planlegging av byggeplassen, overvåkning og eventuelle byggesøknader (se punkt 1).

Vær også oppmerksom på at alle PREFA-produkter utelukkende bør legges eller monteres av profesjonelle aktører av hensyn til både garantien og kvaliteten. Du finner lokale bedrifter som kan legge og montere PREFA-produkter, via denne lenken.

Ansatte som setter opp et individuelt tilbud

For at det skal kunne settes opp et detaljert tilbud for takrenoveringen, må vi kjenne til de individuelle forholdene som gjelder for objektet. Da kan vi gi deg et skreddersydd tilbud.

Hva må byggherren passe på ved kontroll av tilbud og avtaleinngåelse? Hvordan kan man unngå skjulte kostnader?

For å kunne ta en god avgjørelse, bør du innhente flere tilbud og sammenligne kostnadene. Dette krever at tjenestebeskrivelsen er så nøyaktig som mulig. På den måten presenteres de ønskede tjenestene klart, det blir enklere å sammenligne tilbudene, og det kommer ingen tillegg utover det opprinnelige tilbudet.

Viktige kriterier ved sammenligningen

Når det gjelder omfang, bør de de samme forutsetningene ligge til grunn for de ulike tilbudene. Ellers blir det vanskelig å sammenligne dem. Se nøye på produktene, modellbetegnelsene og kvantaene som er valgt. Er det angitt nøyaktig antall kvadratmeter, eller bare informasjon om at fakturering skjer etter medgåtte materialer eller medgått tid? Kontroller betalingsbetingelsene: Forlanges det forskudd, eller gis det kontantrabatt? Vær også oppmerksom på det som står med liten skrift. Spør hvis du ser ekstra punkter som for eksempel satser for rigging av byggeplassen og bortskaffing av avfall. Disse kostnadene kan variere avhengig av materialene som må fjernes. Er det bare vanlig takstein, eller må det også fjernes asbestholdig materiale?

Overholdelse av standarder

Tak må oppføres i henhold til nasjonale standarder og regelverk. Derfor bør tilbudet inneholde alle elementer som er nødvendige for at arbeidet skal skje i henhold til gjeldende standarder. Etterskuddsvis fakturering av elementer som manglet i det opprinnelige tilbudet, kan medføre betydelige tilleggskostnader. Men for sluttkunder, som ikke er fagpersoner, kan det være vanskelig å kontrollere alt dette, så her kan det lønne seg å få profesjonell hjelp.

Opplært arbeider som fjerner asbestholdig, gammel taktekking. Arbeideren bruker støvmaske for å unngå å puste inn asbest

Asbestholdig takmateriale bør alltid dekkes til og fjernes på en fagmessig korrekt måte. Ikke glem de ekstra kostnadene som kan oppstå i forbindelse med dette.

PREFAs eksperttips:: Dokumenter endringene skriftlig, og få dem bekreftet

Pass på at endringer og avtaler dokumenteres skriftlig. Avtaler utenom ordrebekreftelsen har i verste fall ingen betydning hvis oppdragsgiveren ikke kan bevise at de er inngått.

3. Utførelsesfasen

Byggherrens rettigheter og plikter: Du er ansvarlig

Hvis du får utført en renovering av huset ditt, regnes du som byggherre. Som regel tas det utgangspunkt i at objektet som skal renoveres, er din eiendom eller at du har rett til å utføre byggetiltak. Dette innebærer også et visst ansvar. Dessverre er det ikke alltid enkelt å overvåke de enkelte fasene i prosjektet fordi byggherren i mange tilfeller verken har tilstrekkelig fagkunnskap eller nok tid.

Også når du delegerer ansvaret for enkelte deler av renoveringen som for eksempel planlegging og utførelse til andre, er det fortsatt du som i prinsipp har ansvaret for byggeprosjektet. Det er også viktig at den nødvendige arbeidssikkerheten overholdes, og at alle personene som arbeider på byggeplassen, er registrert korrekt. Avtaler med alle bedrifter som utfører planleggings- og byggearbeid, må spesifiseres uttrykkelig og skriftlig i form av avtaler. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til store kostnader eller til og med ha rettslige konsekvenser ved en skade.

Blikkenslagere som legger PREFA takshingel i sølv metallic

Blikkenslagere som legger PREFA takshingel i sølv metallic. PREFA-produkter behandles av kompetente fagfolk.

Utpeking av en byggleder

Du kan også la en byggleder koordinere når de ulike arbeidene skal skje, og kontrollere datoer og tjenester fra de involverte. En arkitekt kan også overta denne funksjonen og dessuten ta seg av fakturering av hele byggeprosjektet. Det vil si at bygglederen blir et mellomledd mellom byggherren og bedriftene som gjør jobben, samt myndighetene som er involvert i byggeprosessen.

Kontroll av byggeplassen – hvordan bør byggherren kontrollere fremdriften?

Som byggherre bør du se til byggeplassen jevnlig. I tillegg bør du være i dialog med de involverte bedriftene hele tiden mens arbeidene pågår, og i det minste i hvert enkelt byggetrinn. Du kan bruke en tidsplan for byggingen til å sette milepæler og holde oversikten over at arbeidene går etter planen.

Sjekkliste for arbeidene: : Slik kan du bidra til at prosjektet går uten problemer

 • Be om kontaktinformasjon til alle involverte, og sørg for at de har din kontaktinformasjon.
 • Sørg for at du kan nås på telefon i tilfelle det oppstår problemer eller spørsmål.
 • I beste fall bør du inspisere byggeplassen hver dag og ta bilder for å dokumentere fremdriften.
 • Dokumenter åpenbare mangler og frister som ikke er overholdt, skriftlig og med bilder. Krev at dere avtaler frister for utførelsen.
 • Uanmeldte besøk er ikke alltid velkomne. Prøv å opptre respektfullt overfor de involverte bedriftene og de ansatte i disse bedriftene.

4. Fasen etter ferdigstillelse

Overtakelse – stemmer tilbudet overens med fakturaen?

Overtakelsen begynner alltid med at byggherren inspiserer prosjektet sammen med leverandørene. Formålet er at spørsmål skal besvares og eventuelle feil skal protokollføres. Vær oppmerksom på at kontrakten er oppfylt fra leverandørenes side når overtakelsen er ferdig. Da blir tjenestene som er utført, byggherrens ansvar. Fra og med dette tidspunktet begynner også garantiperioden å løpe. Det er viktig at det føres en skriftlig overtakelsesprotokoll ved overtakelsen. Den skal inneholde følgende informasjon:

 • Bedrifter som utførte arbeidet
 • Liste over feil og frister for utbedring
 • En begrunnelse dersom byggherren nekter overtakelse
 • Sted og dato
 • Underskrifter fra alle involverte

Det er viktig at du ikke underskriver under press eller uten å ha kontrollert arbeidene. Betaling skjer først etter overtakelse og forutgående utbedring av eventuelle feil. Ved feil anbefales det at ikke hele det utestående beløpet overføres. Et restbeløp er ved behov en større motivasjon for at feilene utbedres raskt. Ved større ordrer kan det også avtales at deler av beløpet tilbakeholdes som en sikring av totalbeløpet.

Inspeksjon av det ferdige bygget og overtakelse

Inspeksjon og overtakelse. Her besvares alle spørsmål, og eventuelle feil noteres. Ved overtakelsen overføres ansvaret for de utførte arbeidene til byggherren, og garantiperioden begynner.

Vedlikehold av taket – hvordan blir levetiden lengst mulig?

Et PREFA-tak krever nesten ikke vedlikehold, er robust, værbestandig og har lang levetid. Det kan fungere utmerket i mange år. For at taktekkingen og beslagene skal ha lengst mulig levetid, anbefaler vi periodiske vedlikeholdskontroller. Etter strenge vintre, stormer eller annet ekstremvær er det ekstra hensiktsmessig at taket, fasaden og dreneringen kontrolleres. I tillegg anbefales jevnlig rengjøring av regnavløp, takrenner, regnsamlere og løvsiler.

PREFA gir 40 års garanti – be om et garantisertifikat nå

I løpet av de neste 40 årene blir taket ditt utsatt for 75 000 soltimer og 35 000 liter regnvann per kvadratmeter. Men det er ikke noe problem, for PREFA sørger for førsteklasses sikkerhet. PREFA gir 40 års materialgaranti mot brudd, korrosjon (rust) og frostskader på grunnmaterialet samt 40 års fargegaranti mot flassing og bobler på produkter med PREFA P.10-overflate. Garantien løper fra legge-/monteringstidspunktet som står oppført i garantisertifikatet. Du finner mer informasjon om material- og fargegarantien her. Det er også her du ber om garantisertifikatet etter at det nye taket er ferdigstilt.