Søke på nettside (etter avsending blir du ført videre til søkeresultatsiden)

40 ÅRS GARANTI – ET SIKKERT LØFTE

Værutsiktene for 40 år: Ca. 75 000 soltimer og 35 000 liter regnvann per kvadratmeter.
Torden og lyn – godt at du har bestemt deg for PREFA. For det er bare vi som gir 40 års farge- og materialgaranti på tak og fasader.
På denne måten er du forsikret beste mulig mot brudd, korrosjon (rust), frostskader, avskalling og bobledannelse.

HVORDAN KAN VI GI EN SÅ OMFATTENDE GARANTI?

 • Fordi PREFA aluminiumstak og -fasader er definitive høyteknologiske produkter som kun produseres i Østerrike og Tyskland.
 • Fordi hvert PREFA-produkt må legges eller monteres av en profesjonell håndverker.

40 år – det får du skriftlig. Det uværet som knekker et PREFA-tak må uansett trekke opp først.

40 ÅRS MATERIALGARANTI

Vi gir 40-års garanti på grunnmaterialet til

 • PREFA takplate, takplate R.16, takshingel, takshingel DS.19, takrombe 29 × 29, takrombe 44 × 44 og takpanel FX.12
 • Prefalz
 • PREFA takdrenering (renne og rør)
 • PREFA fasadeelementer (kledning, veggrombe 44 × 44, veggrombe 29 × 29, veggrombe 20 × 20, veggshingel, fasadepanel FX.12, skålprofil, sikksakkprofil, bølgeprofil)

mot brudd, korrosjon (rust) og frostskader.

40 ÅRS FARGEGARANTI

Vi gir 40 års garanti for produkter med PREFA P.10 overflate på følgende produkter:

 • PREFA takplate, takplate R.16, takshingel, takshingel DS.19, takrombe 29 × 29, takrombe 44 × 44 og takpanel FX.12
 • Prefalz
 • PREFA fasadeelementer (kledninger, veggrombe 44 × 44, veggrombe 29 × 29, veggrombe 20 × 20, veggshingel, fasadepanel FX.12)

garantien omfatter avskalling, avflaking, bobledannelse og brudd.

HAR DU FÅTT MONTERT ET PREFA TAK-, FASADE- ELLER TAKDRENERINGSSYSTEM?
BESTILL DITT GARANTISERTIFIKAT UTEN KOSTNAD NÅ.

Vær oppmerksom på følgende: 

 • Garantitiden starter med fakturadatoen til PREFA installasjonspartneren.
 • Garantien gjelder bare hvis det utelukkende er brukt PREFA originaltilbehør.
 • Garantisertifikatet kan ikke utstedes senere enn ett år etter fakturadatoen.
40 års materialgaranti40 års fargegaranti


*Mandatory fields
Fakturadato
*Mandatory fields
Kontakt
no.prefa.com