40 ÅRS GARANTI – ET SIKKERT LØFTE

Værutsiktene for 40 år: Ca. 75 000 soltimer og 35 000 liter regnvann per kvadratmeter.
Torden og lyn – godt at du har bestemt deg for PREFA. For det er bare vi som gir 40 års farge- og materialgaranti på tak og fasader.
På denne måten er du forsikret beste mulig mot brudd, korrosjon (rust), frostskader, avskalling og bobledannelse.

HVORDAN KAN VI GI EN SÅ OMFATTENDE GARANTI?

  • Fordi PREFA aluminiumstak og -fasader er definitive høyteknologiske produkter som kun produseres i Østerrike og Tyskland.
  • Fordi hvert PREFA-produkt må legges eller monteres av en profesjonell håndverker.

40 år – det får du skriftlig. Det uværet som knekker et PREFA-tak må uansett trekke opp først.

40 ÅRS MATERIALGARANTI

Vi gir 40-års garanti (fra legge-/monteringstidspunktet som er oppgitt i dette garantisertifikatet) på grunnmaterialet til

  • PREFA takplate, takplate R.16, takshingel, takrombe 29 × 29, takrombe 44 × 44 og takpanel FX.12
  • PREFA stående dobbelfals (PREFALZ)
  • PREFA takdrenering (renne og rør)
  • PREFA fasadeelementer (kledning, veggrombe 44 × 44, veggrombe 29 × 29, veggrombe 20 × 20, veggshingel, fasadepanel FX.12, skålprofil, sikksakkprofil, bølgeprofil)
  • Monteringssystem PS.13

mot brudd, korrosjon (rust) og frostskader iht. betingelsene som er oppgitt i garantisertifikatet. 

40 ÅRS FARGEGARANTI

Vi gir 40 års garanti for produkter med PREFA P.10 overflate (fra den legge/monteringsdatoen som er angitt i dette garantisertifikatet) på følgende produkter:

  • PREFA takplate, takplate R.16, takshingel, takrombe 29x29, takrombe 44x44 og takpanel FX.12
  • PREFA stående dobbelfals (PREFALZ)
  • PREFA fasadeelementer (kledninger, veggrombe 44x44, veggrombe 29x29, veggrombe 20x20, veggshingel, fasadepanel FX.12)


Garantien omfatter avskalling, avflaking, bobledannelse og brudd.

40 års materialgaranti40 års fargegaranti

Har du fått montert et Prefa tak-, fasade- eller takdreneringssystem?
Bestill ditt garantisertifikat uten kostnad nå.

*Mandatory fields
*Mandatory fields
Kontakt
no.prefa.com