Søke på nettside (etter avsending blir du ført videre til søkeresultatsiden)

Last ned gratis: Tekniske tegninger, anbudstekster, kulturminnevern og objektspesifikke spesialløsninger.

TEKNISKE TEGNINGER

Merk: Last ned filene .DWG og .DXF ved å høyreklikke og velge "Lagre lenke …"

TAKBYGG KONSTRUKSJONSEKSEMPLER

523 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dwg 1 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.pdf 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dxf

TAKSYSTEMER / TAKPLATE

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / TAKPLATE R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / TAKROMBE

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / TAKSHINGEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf

TAKSYSTEMER / TAKPANEL FX.12

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / FX.12 VERLEGEBEISPIELE

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAKSYSTEMER / PREFALZ

10 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.pdf 30 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dxf

FASADESYSTEMER / ALUMINIUMKOMPOSITTPLATE

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dxf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASADESYSTEMER / FASADEPANEL FX.12

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASSADE / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf 399 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dxf

FASADESYSTEMER / BØLGEPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2019_Q2.pdf

FASADESYSTEMER / SIDING

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASADESYSTEMER / VEGGROMBE

4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASADESYSTEMER / SIKKSAKKPROFIL

737 KB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2_02.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dxf 820 KB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dwg

3D-DATA

TAKSYSTEMER

15 MB Takplate 2 MB Takplate R.16 4 MB Takshingel 2 MB Takshingel DS.19 1 MB Takpanel FX.12 704 KB Takrombe 29 × 29 164 KB Takrombe 44 × 44 828 KB Taksystemer Prefalz

FASADESYSTEMER

1 MB Fasadepanel FX.12 192 KB Siding 110 KB Veggrombe 20 × 20 257 KB Veggrombe 29 × 29 157 KB Veggrombe 44 × 44 117 KB Veggshingel 55 KB Bølgeprofil 63 KB Sikksakkprofil

ANBUDSTEKSTER

TAK/ TAKDRENERING

256 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2019-07.pdf 317 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2019-07.doc

TAKSYSTEMER / TAKPLATE

323 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden-Dachplatte_PREFA_2020-08.pdf

TAKSYSTEMER / TAKPLATE R.16

5 MB PREFA_AT_Ausschreibungsleitfaden-R.16_2020-08.pdf 318 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_PREFA_2019-07.doc

TAKSYSTEMER / TAKROMBE

321 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden_Dachraute-29x29_2020-08.pdf 322 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44x44_PREFA_2019-07.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden_Dachraute-44x44_2020-08.pdf

TAKSYSTEMER / TAKSHINGEL

318 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden-Dachschindel_2020-08.pdf

TAKSYSTEMER / FALZONAL

84 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.doc 337 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.pdf

TAKSYSTEMER / TAKPANEL FX.12

322 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.doc 6 MB 02010307_DE_Ausschreibungsleitfaden_Dachpaneel-FX.12_PREFA_2020-08.pdf

TAKSYSTEMER / PREFALZ

315 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_PREFA_2019-07.doc 5 MB 02010308_DE_Ausschreibungsleitfaden-PREFALZ-Dach_2020-10.pdf

FASADESYSTEMER / ALUMINIUMKOMPOSITTPLATE

289 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_PREFA_2019-07.doc 236 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / FASADEPANEL FX.12

272 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.doc 202 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / PREFALZ

271 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_PREFA_2019-07.doc 196 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / BØLGEPROFIL

276 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_PREFA_2019-07.doc 185 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / SIDING

228 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_PREFA_2019-08.pdf 289 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_PREFA_2019-08.doc

FASADESYSTEMER / UNTERKONSTRUKTION

267 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2019-07.doc 170 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / VEGGROMBE

273 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2019-07.doc 203 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2019-07.pdf 272 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2019-07.doc 203 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / VEGGSHINGEL

273 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_PREFA_2019-07.doc 206 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_PREFA_2019-07.pdf

FASADESYSTEMER / SIKKSAKKPROFIL

274 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2019-07.doc 184 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2019-07.pdf

KULTURMINNEVERN

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

OBJEKTSPESIFIKKE SPESIALLØSNINGER

Sonderlösung Krems, 07 225 KB Sonderlösung Krems, 07 Sonderlösung Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Sonderlösung Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Sonderlösung Seefeld, 03 694 KB Sonderlösung Seefeld, 03 Sonderlösung Musikverein Zwettl, 04 743 KB Sonderlösung Musikverein Zwettl, 04 Sonderlödung Wohnhaus Berlin, 05 906 KB Sonderlödung Wohnhaus Berlin, 05 Sonderlösung Diakoniewerk Gallneukirchen, 06 860 KB Sonderlösung Diakoniewerk Gallneukirchen, 06

SIKKERHETSDATABLAD

268 KB SDS_Prefa_Falzgel_DE_2017.pdf

 

 

 

Kontakt
no.prefa.com