Søke på nettside (etter avsending blir du ført videre til søkeresultatsiden)

Last ned gratis: Anbudstekster, kulturminnevern, objektspesifikke spesialløsninger og tekniske tegninger.

ANBUDSTEKSTER

TAK/ TAKDRENERING

417 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_2019-04_AT.pdf 124 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_2019-04_AT.doc

TAKSYSTEMER / TAKPLATE

112 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_2019-04_AT.doc 396 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_2019-04_AT.pdf

TAKSYSTEMER / TAKPLATE R.16

395 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2019-04_AT.pdf 112 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_R.16_2019-04_AT.doc

TAKSYSTEMER / TAKROMBE

114 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_2019-04_AT.doc 399 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_2019-04_AT.pdf 113 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44x44_2019-04_AT.doc PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44_x_44_2016 398 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_44x44_2019-04_AT_01.pdf

TAKSYSTEMER / TAKSHINGEL

113 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_2019-04_AT.doc 396 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_2019-04_AT.pdf

TAKSYSTEMER / FALZONAL

84 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.doc 337 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.pdf

TAKSYSTEMER / TAKPANEL FX.12

113 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FX.12_Dachpaneel_2019-04_AT.doc 397 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FX.12_Dachpaneel_2019-04_AT.pdf

TAKSYSTEMER / PREFALZ

111 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_2019-04_AT.doc 393 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_2019-04_AT.pdf

FASADESYSTEMER / ALUMINIUMKOMPOSITTPLATE

93 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2019-04_AT.doc 363 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_2019-04_AT.pdf

FASADESYSTEMER / FASADEPANEL FX.12

69 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_2019-04_AT.doc 326 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_FX.12_Fassadenpaneel_2019-04_AT.pdf

FASADESYSTEMER / PREFALZ

67 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_2019-04_AT.doc 325 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_2019-04_AT.pdf

FASADESYSTEMER / BØLGEPROFIL

73 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_2018-06_AT.doc 340 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_2018-06_AT.pdf

FASADESYSTEMER / SIDING

358 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_2019-04_AT.pdf 90 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_2019-04_AT.doc

FASADESYSTEMER / UNTERKONSTRUKTION

63 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_2018-06_AT.doc 316 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_2018-06_AT.pdf

FASADESYSTEMER / VEGGROMBE

70 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_2019-04_AT.doc 329 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_2019-04_AT.pdf 69 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_2019-04_AT.doc 330 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_2019-04_AT.pdf

FASADESYSTEMER / VEGGSHINGEL

71 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_2019-04_AT.doc 330 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_2019-04_AT.pdf

FASADESYSTEMER / SIKKSAKKPROFIL

72 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_2018-06_AT.doc 334 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_2018-06_AT.pdf

KULTURMINNEVERN

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

OBJEKTSPESIFIKKE SPESIALLØSNINGER

Sonderlösung Krems, 07 225 KB Sonderlösung Krems, 07 Sonderlösung Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Sonderlösung Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Sonderlösung Seefeld, 03 694 KB Sonderlösung Seefeld, 03 Sonderlösung Musikverein Zwettl, 04 743 KB Sonderlösung Musikverein Zwettl, 04 Sonderlödung Wohnhaus Berlin, 05 906 KB Sonderlödung Wohnhaus Berlin, 05 Sonderlösung Diakoniewerk Gallneukirchen, 06 860 KB Sonderlösung Diakoniewerk Gallneukirchen, 06

TEKNISKE TEGNINGER

Merk: Last ned filene .DWG og .DXF ved å høyreklikke og velge "Lagre lenke …"

TAKBYGG KONSTRUKSJONSEKSEMPLER

523 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dwg 1 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.pdf 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dxf

TAKSYSTEMER / TAKPLATE

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / TAKPLATE R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / TAKROMBE

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / TAKSHINGEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf

TAKSYSTEMER / TAKPANEL FX.12

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

TAKSYSTEMER / FX.12 VERLEGEBEISPIELE

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

TAKSYSTEMER / PREFALZ

10 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dwg 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.pdf 30 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dxf

FASADESYSTEMER / ALUMINIUMKOMPOSITTPLATE

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dxf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASADESYSTEMER / FASADEPANEL FX.12

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASSADE / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf 399 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dxf

FASADESYSTEMER / BØLGEPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2019_Q2.pdf

FASADESYSTEMER / SIDING

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASADESYSTEMER / VEGGROMBE

4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASADESYSTEMER / SIKKSAKKPROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2_02.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dwg

SIKKERHETSDATABLAD

268 KB SDS_Prefa_Falzgel_DE_2017.pdf

 

 

 

Kontakt
no.prefa.com