Våre verdier og mål

Et konsern med knowhow i hele Europa: PREFA - en betydelig del av CAG Holding

Tradisjonsbedriften PREFA er en del av konsernet til industribyggeren dr. Cornelius Grupp, som sysselsetter over 8.000 personer på mer enn 40 produksjonssteder over hele verden.

Konsernet CAG Holding GmbH, firmalogoer Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten og PREFA, fra bransjene emballasje (aluminium/glass), bygg, bilindustri, drikkeglass og energi

Våre kjerneverdier: Fordi gode relasjoner er basert på tillit

CAG forplikter seg til å behandle våre kunder, leverandører, forretningspartnere, regionale myndigheter og kommuner, andelseiere og ansatte på en bærekraftig, ansvarlig og etisk korrekt måte, og til å bygge opp langvarige forretningsforhold på grunnlag av tillit og kjerneverdiene våre:

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

Respekt

Vi respekterer hverandre, miljøet og alle gjeldende lover, forskrifter og direktiver.

stilisert gren med blader for opplisting av PREFA-verdiene

Innovasjon

Vi jobber fortløpende med innovasjoner og bestreber oss på å oppnå kontinuerlig forbedring.

Stilisert blad for PREFA-opplisting av verdiene

Lidenskap

Vi jobber med lidenskap i alt vi gjør, for å nå målene våre hver eneste dag.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

Respekt

Vi respekterer hverandre, miljøet og alle gjeldende lover, forskrifter og direktiver.

stilisert gren med blader for opplisting av PREFA-verdiene

Innovasjon

Vi jobber fortløpende med innovasjoner og bestreber oss på å oppnå kontinuerlig forbedring.

Stilisert blad for PREFA-opplisting av verdiene

Lidenskap

Vi jobber med lidenskap i alt vi gjør, for å nå målene våre hver eneste dag.

stilisert gren med blader for opplisting av PREFA-verdiene

Ærlighet og integritet

Vi har høye standarder og bruker dem konsekvent i vår daglige samhandling. Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder sannheten.

Stilisert blad for PREFA-opplisting av verdiene

Ledelse og ansvar

Vi jobber sammen på store ting, når våre mål og sørger for at kundene blir tilfreds – sammen prøver vi å utforme en bedre fremtid.
Vi er ansvarlige for våre egne resultater og for å gjøre tingene på en bedre måte – vi tar ansvar for våre handlinger og handlingene til teamet vårt.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

Klarhet og enkelhet

Vi tror på klar kommunikasjon og på enklest mulige prosesser, for å gjøre ting "riktig første gang".

stilisert gren med blader for opplisting av PREFA-verdiene

Ærlighet og integritet

Vi har høye standarder og bruker dem konsekvent i vår daglige samhandling. Vi inngår ingen kompromisser når det gjelder sannheten.

Stilisert blad for PREFA-opplisting av verdiene

Ledelse og ansvar

Vi jobber sammen på store ting, når våre mål og sørger for at kundene blir tilfreds – sammen prøver vi å utforme en bedre fremtid.
Vi er ansvarlige for våre egne resultater og for å gjøre tingene på en bedre måte – vi tar ansvar for våre handlinger og handlingene til teamet vårt.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

Klarhet og enkelhet

Vi tror på klar kommunikasjon og på enklest mulige prosesser, for å gjøre ting "riktig første gang".

Sirkulærøkonomien, slik CAG Holding ser den: Med ansvarsbevissthet og vidsyn

Vi fra CAG tar vårt ansvar alvorlig – for oss, bedriftene våre og regionene vi arbeider i.
Anstrengelsene våre gjelder ikke bare de kontinuerlige forbedringen i bedriftene våre, men også bedre levestandard i de regionene hvor virksomheten vår foregår. Som privat ledet selskap har vi et langtidsperspektiv på markedet og de markedssegmentene vi ønsker å være aktive i. Til dette hører særlig sirkulærøkonomien, der råstoffene våre ofte kan gjenbrukes og resirkuleres. Det viser seg også når det gjelder vår bruk av aluminium, glass og produksjon av biologisk drivstoff.

Grafikk som viser CAG sirkulærøkonomi: Råstoffer, design, produksjon, gjenvinning, handel/salg, bruk, gjenbruk, reparasjon, kassering, resirkulering/restavfall

CAGs bekjennelser: Økologisk bærekraft

Bærekraft vil fortsatt være fundamentet for vår suksess som konsern. Vi konsentrerer oss om å oppnå de høyeste standarder innenfor miljøledelse og miljøstyring, og om å innta en proaktiv holdning til utfordringene som skyldes klimaendringer. I forbindelse med dette har vi iverksatt omfattende programmer for å forbedre energieffektiviteten, øke bruken av alternative drivstoff, redusere luftforurensningen, optimalisere vannforbruket, redusere avfallsmengden og forbedre resirkuleringen.

Når vi bekjenner oss til økologisk bærekraft, forlanger dette noe av oss:

At vi OVERHOLDER alle gjeldende miljølover og kontinuerlig forbedrer vårt økologiske ansvar med en målsetning om å oppfylle og overgå bransjens beste praksis.

At vi GARANTERER at våre ansatte og avtalepartnere lever opp til sitt ansvar for miljøet.

At vi FREMMER økologiske produkter og prosessinnovasjoner samt nye forretningsmuligheter.

At vi TAR PÅ ALVOR de utfordringene og mulighetene klimaendringene fører med seg, og optimaliserer vår bruk av energi og alle ressurser.

At vi UTVIKLER positive forretningsforhold og bestreber oss på å være gode naboer i alle de kommunene hvor vi driver virksomheten vår.

Mål vi setter oss: Globale mål for en bærekraftig utvikling

Helse, innovasjon og bærekraft

I forbindelse med alt vi gjør for å være bærekraftige, har PREFA satt seg tre grunnleggende mål som vi ønsker å jobbe kontinuerlig med. Vi tror at vi spesielt for disse utvalgte Sustainable Development Goals (SDGs) vil kunne yte et verdifullt bidrag.

Sustainable Development Goal nr. 3: Helse og velvære

Helse og velvære

For PREFA er de ansattes, kundenes, partnernes og alle dialoggruppenes ve og vel det aller viktigste.

Sustainable Development Goal nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Industri, innovasjon og infrastruktur

Å fremme en bærekraftig, høykvalitativ og pålitelig industrialisering og å bygge opp infrastruktur er grunnleggende bedriftsmål for PREFA.

Sustainable Development Goal nr. 12: Ansvarlig forbruks- og produksjonsmønster

Ansvarlig forbruks- og produksjonsmønster

Både i produksjonen og i organisasjonen og i saksbehandlingen bestreber PREFA seg på å sikre at implementeringen foregår på en bærekraftig, miljøvennlig og ressursbesparende måte.

Sustainable Development Goal nr. 3: Helse og velvære

Helse og velvære

For PREFA er de ansattes, kundenes, partnernes og alle dialoggruppenes ve og vel det aller viktigste.

Sustainable Development Goal nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Industri, innovasjon og infrastruktur

Å fremme en bærekraftig, høykvalitativ og pålitelig industrialisering og å bygge opp infrastruktur er grunnleggende bedriftsmål for PREFA.

Sustainable Development Goal nr. 12: Ansvarlig forbruks- og produksjonsmønster

Ansvarlig forbruks- og produksjonsmønster

Både i produksjonen og i organisasjonen og i saksbehandlingen bestreber PREFA seg på å sikre at implementeringen foregår på en bærekraftig, miljøvennlig og ressursbesparende måte.