Hvordan er takkonstruksjonen for PREFA aluminiumstak?

Vi anbefaler å bygge PREFA aluminiumstak med ventilert underkonstruksjon. Taket og varmeisolasjonen skilles med et ventilert mellomrom. Dette har den fordelen at eventuell fuktighet transporteres bort igjen. I prinsippet er taktekkingen ventilert (se figur 1). Hele loftet kan også være ventilert (se figur 2).

Fig. 1

Loftet kan også brukes til boligrom (fig. 1):

I motsetning til i en enkel takkonstruksjon legges det inn et ventilasjonslag i en dobbel takkonstruksjon (strølekter). Med dette tiltaket er det også mulig å legge varmeisolasjon mellom sperrene. Dobbel takkonstruksjon foretrekkes framfor en enkel takkonstruksjon (fig. 2) hvis loftet skal tas i bruk.

Teknisk illustrasjon av en luftet takkonstruksjon. Loftet kan brukes til boligformål.

Loftsrommet kan brukes til boligformål

Fig. 2

Loftet brukes ikke til boligformål (fig. 2):

Med denne takkonstruksjonen må taket i loftet være varmeisolert (det er svært omfattende å bygge ut loftet i ettertid).

Takkonstruksjonen må overholde eller tilpasses de bygningsfysiske reglene!

Takkonstruksjon varmt tak: Se mer info om takkonstruksjonen her.