PREFA Compliance Portal

Vi oppfyller lovkravene og standardene i alle markeder der vi opererer, og vi sikrer en høy grad av integritet. Riktig og konkurransedyktig opptreden er grunnleggende for oss. Urimelig oppførsel eller mistenkelige tilfeller kan rapporteres til oss når som helst via PREFA Compliance-portalen. PREFA har gitt compliance-avdelingen til sitt morselskap, CAG Holding GmbH, i oppdrag å håndtere alle innkommende compliance-rapporter uavhengig av ledelsen i PREFA-selskapene.

Siden vi verdsetter åpen kommunikasjon på alle områder, ber vi deg om å også oppgi ditt navn og dine kontaktdetaljer når du sender inn en bekymring om overholdelse. Dette gjør det mulig for oss å behandle bekymringen raskt og effektivt. Vennligst husk alltid at det er forbudt å bevisst sende inn feilaktige opplysninger eller rapportere bekymringer som inneholder ubegrunnede anklager eller beskyldninger. Slike meldinger vil ikke bli tolerert, og de kan medføre rettslige skritt.

Rapportere hendelse

* Obligatorisk felt