Flomvern: God beskyttelse med PREFA flomvern av aluminium

Oppdag PREFA flomvernsystem: Flomvern

Med PREFA forblir alle stormer ute

Stigende gjennomsnittstemperaturer forårsaker stadig mer ekstremvær. Den uberegnelige risikoen for flom kan brått gjøre seg gjeldende og føre til omfattende skader. Klimaendringene gjør at innsjøer, elver og bekker stadig flyter over breddene. Ved siden av de alminnelige flomepisodene skjer det oftere og oftere at ekstremregn og snøsmelting fører til bry for huseiere, selv i områder langt unna elver. Det er særlig i risikoområdene at det er blitt viktig å være tidlig ute med å beskytte seg mot naturkreftene.

Den som forbereder seg og begynner tidlig med forebyggende tiltak, kan unngå skader på eiendommen. Med et moderne flomvernsystem av aluminium kan du sikre deg og unngå at dette naturfenomenet blir til katastrofe!

Hva kan PREFA flomvern brukes til?

Generelt sett skiller vi mellom to bruksområder for PREFA flomvernsystem: Objektbeskyttelse og områdebeskyttelse.

Objektbeskyttelse

Med et eget flomsikringselement av aluminium kan du raskt tette følgende angrepspunkter for vann på huset:

 • diverse portåpninger (f.eks. garasjeinnkjørsler og garasjeporter)
 • diverse dører (f.eks. husdører, inngangsdører, kjellerdører, terrassedører, balkongdører, skyvedører)
 • vinduer (f.eks. kjellervinduer)

Flomsikringselementene kan tilpasses i lengden, slik at det blir mulig å beskytte alle slags vinduer, dører og porter mot vann. PREFA objektbeskyttelse egner seg både til privat bruk, for eksempel i eneboliger, og til større næringsbygg. Fargen på flomsikringselementene og de fast installerte festeprofilene kan tilpasses fasaden din.

Montering og bruk av PREFA objektbeskyttelse:
Ved første gangs montering blir festeprofilene montert i, bak eller foran intradosen. Alternativt kan festeprofilene også monteres forsenket, slik at de ikke stikker ut. Flomsikringselementene skyves inn i festet på begge sider og monteres øverst med et klemstykke. Dette lette og robuste systemet er raskt klart til bruk når flommen truer, og det kan også installeres av kun én person, noe du kan se på videoen under.

Luisa Buck står foran inngangsporten til en enebolig der den mobile flomvern allerede er installert.

Områdebeskyttelse

Dersom du vil beskytte flomutsatte flater og objekter (f.eks. innkjørsler, veier og gater) mot oversvømmelser, kan du bruke PREFA flomvern som områdebeskyttelse. Beskyttelsen besørges av aluminiumsvegger som stilles opp i åpent lende ved hjelp av jordankre. Dette systemet er ideelt dersom du vil beskytte huset eller tomten for eksempel mot en bekk som kan flomme over i kraftig uvær.

Montering og bruk av PREFA områdebeskyttelse:
Når PREFA områdebeskyttelse skal settes opp for første gang, monteres det jordankre i forfeltet. Flomvernveggene kan forlenges til valgfri lengde ved behov, og etter en statisk kontroll kan de også forhøyes. Festestolpene (støttene) forankres i de forsenkede jordankrene, og deretter skyver man inn flomsikringselementene av aluminium. Etter bruk er sikringselementene og festestolpene enkle å fjerne igjen, og jordankrene kan tettes med plater.

En mann installerer PREFA-flomvernsystemet.

Viktig: Begge typer av PREFA flomvernsystem krever at det monteres festeprofiler (for flomsikringselementer) eller jordankre (for beskyttelsesvegger) i forfeltet. Dette monteringstrinnet må gjøres på forhånd, slik at du senere kan reagere lynraskt ved plutselig uvær og bare trenger å skyve aluminiumselementene eller festestolpene (ved områdebeskyttelse) rett inn i en struktur som allerede er på plass.

Fordelene med PREFA flomvern

Ikon for fordeler

Lar seg installere av én person

Ikon for fordeler

Av robust aluminium

Lav vekt og enkelt å oppbevare

Ikon for fordeler

Rask og enkel montering

Ikon for fordeler

Mulighet for fargetilpasning

Mulighet for fargetilpasning til beskyttelsesobjektet

Ikon for fordeler

Lar seg installere av én person

Ikon for fordeler

Av robust aluminium

Lav vekt og enkelt å oppbevare

Ikon for fordeler

Rask og enkel montering

Ikon for fordeler

Mulighet for fargetilpasning

Mulighet for fargetilpasning til beskyttelsesobjektet

Sjekkliste: Hvor stor er risikoen for at du skal rammes av oversvømmelse?

Ved hjelp av sjekklisten nedenfor kan du på egenhånd sjekke om du bor i et område med høy risiko for oversvømmelser. Jo flere spørsmål du svarer «ja» på, jo tidligere bør du treffe tiltak.

 • Ligger tomten din i nærheten av vann (elv, bekk, innsjø etc.)?
 • Ligger huset ditt i en dal? 
 • Kan det trenge vann inn i bygningen din gjennom dører, vinduer eller porter?
 • Kan det trenge inn vann gjennom andre dyptliggende åpninger i kjelleren eller garasjen?
 • Har bygningen din inngang på grunn-nivå, eller har den en terrasse som vann kan trenge inn gjennom?
 • Er det helling inn mot bygningen fra innkjørsler, parkeringsplasser eller gangveier?
Nærbilde av PREFAs flomvern i aluminium, som alltid tåler flomkatastrofer og beskytter eneboligen i bakgrunnen.

Hva består PREFA flomvern av?

PREFA flomvernsystem består av flere enkeltdeler:

 • basis-sikringselement med bunntetning
 • flomsikringselementer som kan stables
 • veggfesteprofiler (objektbeskyttelse)
 • festestolper med jordankre (områdebeskyttelse)
 • klemstykker for feste av enkeltelementene

Flomsikringselementene, festene og klemstykkene fremstilles i aluminium ettersom dette materialet er bruddfast, rustsikkert og motstandsdyktig mot vær og vind. Den lave vekten på materialet gjør at du kan transportere enkeltelementene uanstrengt og montere dem raskt når flommen truer.

Bruk av PREFA flomvernsystem

 • Flomsikringselementene i aluminium skyves inn i festeprofilene eller stolpene (forankring i jordankre) på begge sider.
 • Flomsikringselementene stables ved hjelp av et not og fjær-system
 • Fiksering ovenfra ved hjelp av klemstykke
 • Flomsikringselementene fyller seg etter hvert som vannet stiger, noe som ytterligere hindrer oppdrift av flomsikringselementene og sikrer at veggen holder seg stabil.
Fotografi av et ferdig montert PREFA-flomvernsystem

Detaljert monteringsavisning for PREFA flomvern

Her finner du en detaljert monteringsanvisning for PREFA flomvernsystem:

PREFA flomvern, montering av første flomsikringselement med bunntetning

Innføring i nederste flomsikringselement

Første steg i monteringen er å skyve flomsikringselementet med bunntetningen på skrå ned i føringen i grunnprofilene. Trykk flomsikringselementet godt nedover inntil bunntetningen ligger rent på bakken.

PREFA flomvern, innsetting av ytterligere flomsikringselementer i føringen i grunnprofilene

Innføring av videre flomsikringselementer

Når det nederste flomsikringselementet ligger sikkert og flatt, går du videre med å sette inn de neste flomsikringselementene. Da gjør du som i første steg: Skyv elementene på skrå ned i føringene i grunnprofilene og trykk dem nedover, inntil fjær og not griper inn i hverandre og tetningene ligger rent nedpå.

Påsetting av klemstykker på aluminiumsflomsikringselementene i PREFA flomvernsystem

Sette på klemstykker

Skyv klemstykkene med leddfoten ned i føringen i grunnprofilene og trykk dem nedover inntil leddfoten berører den øverste profilen. Deretter strammer du litt på skruen i klemstykket ved hjelp av en unbrakonøkkel.

Frilegging av jordankrene dersom det skal brukes mellomstøtter til PREFA områdebeskyttelse

Frilegging av jordankre

Dersom du bruker mellomstøtter til områdebeskyttelse, må du i tillegg gå gjennom steg 4–6 på forhånd. Skru ut senkehodeskruen i dekkplaten på jordankeret med ca. én centimeter, dra av dekkplaten og fjern den.

PREFA flomvern, montering av midtstolper ved områdebeskyttelse

Sette opp midtstolpe

Nå kan du forankre midtstolpen i de frilagte jordankrene ved hjelp av en dreiebevegelse. Når du gjør dette, må du passe på at pakningen i nedre ende passer.

Montering av det mobile flomvernsystemet fra PREFA og oppstilling av støtter

Eventuell montering av støtte

Dersom den oppstilte beskyttelsesveggen har større flate enn 2 × 2 meter, må det avklares om du trenger ekstra støtte.

PREFA ekspertips: Slik lagrer og vedlikeholder du PREFA flomvern!

Til optimal lagring av flomvernsystemet anbefaler vi veggholdere i aluminium fra PREFA. Flomsikringselementene kan stables i veggholderne slik at bunnelementet ligger øverst, noe som gjør at det går raskt å sette opp systemet når flommen truer. Pass på at du aldri lagrer aluminium mot aluminium. Bruk skillelister av papp, plast eller sponplater for å beskytte flomsikringselementene mot å «smelte sammen» som følge av fuktpåvirkning. Klemstykkene kan oppbevares i en ekstra hylle eller oppå flomsikringselementene.
Av hensyn til regelmessig vedlikehold bør flomvernsystemet settes opp og demonteres igjen minst én gang i året. I tillegg til å teste hvordan du håndterer systemet, kan du også sjekke at det er komplett og fungerer som det skal. Etter hver gangs bruk skal alle tetninger rengjøres og behandles med silikonspray, og ved skader skal de skiftes ut.

Spørsmål og svar: PREFA flomvern

Den mobile flombeskyttelsen fra PREFA er et panelsystem av aluminium som brukes til å beskytte gjenstander og eiendom. Flomvernet er en pålitelig vann- og slambarriere, også i ekstreme situasjoner – fra Donau til Nordsjøen.

PREFA flomvern leveres av en regional PREFA-partnerbedrift og monteres samtidig fagmessig.

Lengden fremgår på grunnlag av statisk beregning og avhenger av vannstanden. Standardhøyden er 200 cm.

Systemet må monteres på et underlag som tåler systemets vekt, som betong eller murstein, og dette underlaget må eventuelt kontrolleres av en statiker på forhånd.

PREFA-flomvernsystemet er testet og sertifisert av Europaverband Hochwasserschutz.

Ja, det kan leveres i alle standard RAL-farger.

Aluminiumsplatene er så lette at systemet i nødsfall kan monteres raskt og enkelt – til nød av kun én person!

PREFA flomsikring består av totalt 10 komponenter.

Hvordan får du et individuelt tilpasset PREFA flomvern?

Er du interessert i et flomvernsystem fra PREFA? Spør kontaktpersonen din hos PREFA om dette.

Detaljert informasjon og tekniske detaljer finner du under "Mobilt flomvern".

Her kan du også bestille vårt prospekt om flomvern helt gratis.

 • Flomvannet har ikke en sjanse– mobilt flomvern fra PREFA. Beskytt hjemmet ditt før det er for sent!
Utmerkelsen «sikkerhet ved flomvern» til det mobile PREFA flomvernsystemet av aluminium

Det mobile flomvernsystemet fra PREFA er blitt hedret med utmerkelsen «sikkerhet ved flomvern». Systemet er blitt testet av fagkomiteen i Europaverband Hochwasserschutz e.V., en bransjeforening for flomvern.