Hvor kan jeg kjøpe PREFA-flomvern? Hvem tar seg av den første montasjen?: Montasjepartner – flomvern

PREFA flomvern leveres av en regional PREFA-partnerbedrift og monteres samtidig fagmessig. Hvis du har spørsmål, skal du henvende deg til kontaktperson per e-post eller telefon.

Ved behov, dvs. ved flomfare, kan den mobile flomvernveggen settes opp av brukeren på få minutter. I monteringsveiledningen ser du hvordan dette gjøres (kobling).

Oppsettingstillatelse

Ved vern av gjenstander og eiendom kreves det normalt ikke offentlig tillatelse til å sette opp et PREFA flomvern, med mindre det overskrider en eiendomsgrense. Vennligst kontakt dine lokale myndigheter for å få nærmere informasjon.

Offentlig støtte

Tidligere ble det, i enkelte tilfeller, gitt offentlig støtte til flomvern. Vennligst forhør deg med dine lokale myndigheter angående dette.