Bærekraft og miljøvern: Morgendagen skapes i dag

Gi og ta i likevekt

Dette er kjernen av ideen om bærekraft. Selv om det i blant kan føles som det er gått inflasjon i uttrykket "bærekraft", eller at det brukes uten at det er grunnlag for det, er vi hos PREFA veldig klar over vårt ansvar overfor våre medmennesker og miljøet.

Det finnes mange standarder og metoder som prøver å dokumentere riktig adferd. Men hva betyr egentlig bærekraftig næringsdrift, produksjon og handling? Også vi har beskjeftiget oss med dette spørsmålet.

Forhåndsvisning av videoen med de viktigste utsagnene fra PREFAs bærekraftsbrosjyre

Først og fremst handler det om effektiv bruk av verdifulle ressurser. Dette omfatter ikke bare materialene vi kjøper inn, hjelpe- og driftsmateriell eller maskinene våre, men særlig våre høyt verdsatte medarbeidere. Hos PREFA er sikkerhet på arbeidsplassen derfor meget høyt prioritert.

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Vi gjør en stor innsats for et intakt miljø:: For PREFA er miljøvern og bærekraft mer enn bare ord. vi tar ansvaret vårt på alvor.

Anskaffelsen av råvaren til produksjon og ved avhending er alle trinn i en sirkulærøkonomi. Det gjøres  nøye utvalg og implementering, samt strenge kontroller. Hos PREFA setter vi oss høye standarder, for å oppfylle de mange kravene til en miljøbevisst og bærekraftig bedrift. Blant de tallrike tiltakene vil vi her gjerne trekke frem fire av de vesentligste:

Resirkuleringsandel-aluminium 87 %

Hvorfor bare bruke noe én gang, når det kan brukes om igjen og om igjen?
Visste du at tak-småformatene fra PREFA har en resirkuleringsandel på hele 86,6 %? For alle produktene til sammen, altså inkludert PREFABOND ® og PREFALZ, er andelen resirkulert aluminium 77 %.

Resirkuleringssymbol som består av 3 piler som griper inn i hverandre - symboliserer resirkuleringsandelen av PREFA aluminium

Avfallsregnskapet: 89 % går tilbake til start

Til og med skrotet vårt er verdifullt, derfor gjenbrukes det omgående.
PREFA kan rapportere om et meget godt avfallsregnskap: 51 % går til resirkulering, 38 % til gjenvinning, 5 % gjenvinnes i form av varme og 6 % kastes via et avfallsbehandlingsanlegg. Dermed finner hele 89 % av de materialene vi kaster, veien tilbake til sirkulærøkonomien.

stiliserte blader i sirkel, symboliserer avfallsregnskapet til PREFA aluminium

100 % av strømmen vi forbruker, kommer fra fornybare energikilder

PREFA bruker utelukkende strøm fra miljøvennlige kilder.
Fra 2020 kommer 100 % av den strømmen vi forbruker i produksjonen, fra fornybare energikilder, dvs. fra vann-, vind- og solkraft samt biogass. Og det kommer vi til å opprettholde.

Stilisert bilde med vindmøller, sol og vann for visning av fornybar strøm

Drivhusgassutslipp på 3,36 kg CO2-ekvivalenter/kg

Fordi en intakt atmosfære er det aller viktigste.
Når det gjelder takelementene, oppnår PREFA drivhusgass-utslipp på 3,36 kg CO2-ekvivalenter/kg, noe som er meget gode resultater sammenliknet med alternative produkter. For å kompensere utslippene fra produksjonen av et PREFA-tak med gjennomsnittlig 400 kg – i løpet av de 40 årene garantien gjelder – må vi bare plante 3,76 trær.
Og best av alt: Et aluminiumstak taper seg ikke i verdi. Når det resirkuleres etter bruk, sitter man til og med igjen med et utslipp på bare 0,76 kg CO2-ekvivalenter/kg. Altså mindre enn et halvt tre.

Symbolbilde for utslippene forbundet med PREFA aluminium, 4 trær

Riktig håndtering av moderne materialer: Livssyklusen til prefa-produktene

Hvis mange moderne materialer brukes på riktig måte, er det fullt mulig å gjøre driften bærekraftig.
Hvorvidt et materiale genererer et bærekraftig produkt, henger først og fremst sammen med det tekniske kretsløpet og hvilke ringvirkninger produktet har i løpet av dette kretsløpet. Nedenfor viser vi aluminiumets livssyklus med utgangspunkt i våre produkter.

Teknisk livssyklus for aluminiumsprodukter hos PREFA: tekniske råstoffer, produksjon, produkt, anvendelse, sortering, demontering

Teknisk syklus

Bærekraft: PREFA-brosjyre om

PREFA bærekraftsbrosjyre med enda mer informasjon for nedlasting.
Innholdet gjelder hovedsetet til PREFA i Marktl, Østerrike.

Hvordan oppstår prefa aluminium?: Det moderne byggematerialet aluminium kan tilpasses individuelt og brukes nesten overalt.

Aluminium er det metallet som forekommer hyppigst i jordskorpen. På grunn av dets egenskap til å inngå forbindelser med andre elementer, var det tidligere vanskelig å utvinne rent aluminium. Først i 1827 lyktes det den tyske kjemikeren Friedrich Wöhler å produsere dette aluminiumet i pulverform. På dette tidspunktet var prisen for aluminium høyere enn for gull. Aluminium er derfor et moderne byggemateriale. Det kan tilpasses individuelt og det kan brukes nesten overalt: som kledning og underkonstruksjon for fasade-, tak- og veggsystemer, som bro- og bærendekonstruksjon, som materiale for dører, porter og vinduer, ja til og med i utformingen av interiør. Aluminium er fast, fleksibelt, motstandsdyktig, holdbart, formstabilt og lett.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

1. Støpe, forme, legere

Aluminiumen som produseres på aluminiumsverket, støpes i barrer og formes deretter i valseverkene. Ved tilsetting av diverse metaller og mineraler til ulike legeringer kan det produseres aluminium med ønskede egenskaper.

stilisert gren med blader for opplisting av PREFA-verdiene

2. Båndlakkeringsprosessen

For å holde produktene våre værbestandige og gi dem en overflate som er pen å se på, lakkeres produktene våre med et høykvalitativt HDP-lakksystem. Lakken påføres i den såkalte båndlakkeringsprosessen.

Stilisert blad for PREFA-opplisting av verdiene

3. Resirkulering

Det båndlakkerte aluminiumet produseres med ulike mengder resirkulert aluminiumsavfall, avhengig av legering og kvalitet: Metallet støpes direkte til en varm coil, noe som gjør at man unngår den energiintensive prosessen med forvarming og varmvalsing av barrene.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

4. Kaldvalsing og gløding

Varme coiler bearbeides  til sin endelige tykkelse med kaldvalsing og gløding i kammerovner, for å gi aluminiumet dets ønskede mekaniske egenskaper før lakkeringen.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

1. Støpe, forme, legere

Aluminiumen som produseres på aluminiumsverket, støpes i barrer og formes deretter i valseverkene. Ved tilsetting av diverse metaller og mineraler til ulike legeringer kan det produseres aluminium med ønskede egenskaper.

stilisert gren med blader for opplisting av PREFA-verdiene

2. Båndlakkeringsprosessen

For å holde produktene våre værbestandige og gi dem en overflate som er pen å se på, lakkeres produktene våre med et høykvalitativt HDP-lakksystem. Lakken påføres i den såkalte båndlakkeringsprosessen.

Stilisert blad for PREFA-opplisting av verdiene

3. Resirkulering

Det båndlakkerte aluminiumet produseres med ulike mengder resirkulert aluminiumsavfall, avhengig av legering og kvalitet: Metallet støpes direkte til en varm coil, noe som gjør at man unngår den energiintensive prosessen med forvarming og varmvalsing av barrene.

stilisert blad for opplisting av PREFA-verdiene

4. Kaldvalsing og gløding

Varme coiler bearbeides  til sin endelige tykkelse med kaldvalsing og gløding i kammerovner, for å gi aluminiumet dets ønskede mekaniske egenskaper før lakkeringen.

Produksjon av primæraluminium

Produksjon av primæraluminium er meget krevende. I tillegg til utvinning av råmaterialet kreves det store mengder elektrisk strøm til smelteelektrolysen, som til syvende og sist produserer det metalliske aluminiumet. Produksjon av  elektrisitet   utgjør i gjennomsnitt globalt  to tredjedeler av CO2-utslippene ved aluminiumsproduksjonen . Dette kan bare reduseres med forbedring av energieffektiviteten til disse anleggene samt CO2-nøytral strømproduksjon (f.eks. strømproduksjon fra fornybare energikilder).

Våre leverandører bruker gjennomgående aluminium fra europeisk produksjon, hvilket gjør at utslippene forbundet med våre produkter er lavere enn det globale gjennomsnittet.

Energieffektiv produksjon i østerrike og tyskland: For et komplett system med over 5 000 produkter

Den som vil forandre noe, bør begynne med seg selv. I tråd med dette mottoet prøver vi stadig å videreutvikle oss.

I utviklingsarbeidet vårt fokuserer vi på fremtidsrettede strategier og bærekraftige tiltak. Dette omfatter også våre nye lokasjoner i St. Pölten og lageret i St. Georgen. Vi optimaliserer våre interne produksjonsveier for å kontinuerlig redusere CO2-avtrykket til produktene våre.

Produksjonsanleggene våre ligger i Marktl (Niederösterreich, Østerrike), St. Pölten (Niederösterreich, Østerrike) og Wasungen (Thüringen, Tyskland). Der ligger vi sentralt til for våre leverandører i Spania, Tyskland, Nederland og Italia samt våre kunder i hele Europa. Produktene våre tilbakelegger gjennomsnittlig 1377 km fra foregående leverandør til våre sluttkunder. Dette tilsvarer 155 g CO2-ekvivalenter/kg PREFA aluminiumprodukt

Grafikk for PREFA transport: 57 % tonnkilometer transport utgangsmateriale, 35 % tonnkilometer transport til kunden, 8 % tonnkilometer transport internt PREFA

Valg av riktig emballasjemateriale

Emballasje er nødvendig for at produkter skal kunne leveres uten skader og med ønsket kvalitet. Plast har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til et hyppig brukt emballasjemateriale. Men enorme plasthauger på avfallsdeponier og øyer av plastsøppel i havet viser tydelig at bruk av plast uten et fungerende kretsløpssystem på lang sikt bare skader miljøet vårt.

Derfor stiller vi like høye krav til emballasjematerialet som til produktene våre.

Emballasjematerialet som leverandørene bruker og som samles som avfall i produksjonsanleggene våre, blir i høy grad optimalisert. Sammen med en av hovedleverandørene våre bygger vi for tiden opp et eget pall-system. Dermed får vi fjernet tonnevis med brukt trevirke. Det som allikevel oppstår av brukt trevirke, leveres til en produsent som bruker gamle, for det meste defekte paller til å lage nye sponplater, trepellets eller andre produkter.

Emballasjemateriale som brukes i produksjonen vår, håndteres  som avfall hos våre kunder. Derfor legges det vekt på å bruke en høy andel av gjenvinnbar emballasje, som for eksempel tre og kartong eller papir. Plastholdig emballasjemateriale utgjør ca. 10 % av  emballasjen som brukes årlig.

Grafikk som viser andelene emballasjemateriale for PREFA, 54 % kartong, 32 % tre, 6 % plast, 4 % aluminiumstape, 4 % PE-folie, 0 % skumgummideler, 0 % etiketter, andeler regnet i kg

Dekarbonisering¹ av industrien

Nå som før trengs det mye energi til produksjonen av våre daglige forbruksvarer. Spesielt når det er snakk om å forandre aggregattilstander eller å varme opp materialer til meget høye temperaturer for å skape visse egenskaper, er det nødvendig med termisk energi. Denne leveres for det meste som naturgass. Det er meget vanskelig å erstatte naturgass som et ledd i dekarbonisering. Så lenge den er nødvendig i produksjonen, kan den ikke i sin helhet erstattes uten kompensasjonsbetaling. Derfor må man så tidlig som mulig vurdere hvordan produksjonsprosesser kan elektrifiseres.

¹ Kjemisk-fysisk behandlingsanlegg for farlig avfall

Løpende modernisering av produksjonsanlegg

Produksjonen vår foregår i energieffektive anlegg. For produksjonen av vårt totale produktsortiment trengs det bare små energimengder. Bøying, falsing, stansing, preging, pressing og skjæring foregår med hydrauliske og pneumatiske presser og med kneleddpresser. Årlig vedlikehold, jevnlige kontroller og forbedringer opprettholder anleggenes ytelse, slik at vi også i fremtiden vil kunne bruke energi på en fornuftig måte. I disse produksjonstrinnene brukes ikke naturgass, kun elektrisk strøm. Strømbehovet vårt dekker vi med strøm fra fornybare energikilder. I tillegg leverer et vannkraftverk nå 9,5 % av strømbehovet til produksjonen i CAG-Holding i Marktl. I 2021 ble det også montert et stort solcelleanlegg på takene til søsterverkene våre. Dermed og takket være det moderne pulverlakkeringsanlegget slippes det bare ut 29 g CO2-ekvivalenter/kg PREFA aluminiumprodukte

Takket være pulverlakkeringsanlegget gjøres aluminiumproduktene kromfritt , slik at overflaten får de ønskede egenskapene og flere tiår etter leggingen fortsatt oppfyller de høye kvalitetskravene. Det behandlede metallet sprøytes med lakkpulver og varmebehandles. Kjemikaliene som oppstår under denne prosessen, skilles fra vannet ved hjelp av en fordamper, for å minimalisere avfallsmengdene. De væskene som må kastes, kastes i såkalte CP-anlegg, hvor de renses, slik at i størst mulig grad kan tilbakeføres til materialkretsløpet. Verken spillvann eller andre kjemikalier havner i naturen. Alt avfall samles inn og kastes på faglig korrekt måte.

Avfallskassering

Grafikk som viser PREFA avfallskassering, andeler: 51 % resirkulering, 38 % gjenvinning, 6 % CP-anlegg, 5 % varmegjenvinning

40 års garanti - men uendelig levetid: Langt liv for materialene som brukes

For å beskytte takene, miljøet og for å gi taket et optimalt utseende, har vi utstyrt produktene våre med en spesiell lakk.
Først er disse lakkene væskeformet. Her er bindemiddel, tverrbindingsmiddel og andre verdifulle tilsetningsstoffer godt blandet, så de skal herdes så fort som mulig i båndlakkeringen under varmebehandlingsprosessen. I denne sammenheng forbrennes alle løsemidler som fortsatt befinner seg i den flytende lakken, slik at man unngår at det forhåndslakkerte produktet slipper ut mulige flyktige organiske forbindelser (eng. forkortelse "VOC", som fordamper ved romtemperatur) til miljøet. I tillegg tilbakeføres den varmen som oppstår, på en fornuftig måte til prosessen, hvor den brukes om igjen. Vannforbruket minimaliseres ved hjelp av kontinuerlig resirkulering på de ulike produksjonstrinnene.

Et langvarig, enhetlig utseende er kun mulig med "high end-lakk". Vi har en lakk som holder seg stabil i mange tiår og selv i meget værutsatte regioner  mister den ikke  sin glans.

Næropptak av PREFA takplate R.16 med snøstoppere, takrenne og nedløpsrør i svart P.10 inkl. lynavledning og en loddrett trefasade

Spyling av tungmetaller

Mange metaller i byggebransjen er ikke rene grunnstoffer. De trenger diverse legeringsstoffer for at de skal få de ønskede egenskapene. Under de fleste forhold er disse legeringene stabile. Men på grunn av sur eller alkalisk påvirkning fra vær og vind blir overflatene skadet, og enkeltatomer spyles ut av metallene. Særlig tak-, fasade- og avvanningssystemer er kontinuerlig utsatt for disse værforholdene. Hvis det brukes legeringer eller materialer her som ikke er beskyttet mot utspyling av tungmetaller og andre miljøgifter, kan dette fort føre til en akkumulerende belastning av jordsmonnet, drikkevannet eller vegetasjonen i nærheten.

(Studie "Abschwemmung von Metallflächen und Eintrag ins Grundwasser" fra Bundesamt für Umwelt, Rapperswil, 26.03.2019; Studie "Metalle und Umwelt, Verhalten von Blechen gegenüber Umwelteinflüssen", Dr Markus Faller, Bern, 14.03.2007: Belastning av jordsmonnet med tungmetaller og miljøgifter, toksiner i bakken kan spyles ut og havner i kretsløpet vårt via grunnvannet eller via planter som også brukes som matvarer eller fôr for husdyr.)

Ingen farlige innholdsstoffer på mange tiår

PREFA aluminiumsprodukter har 40 års garanti, men en uendelig levetid. På grunn av kombinasjonen av et passivt metall og en god lakkering kan man gå ut fra at utspylingshastigheten vil være minimal for produktene våre. I tillegg slipper materialene våre ikke ut noen farlige innholdsstoffer på flere tiår. De beholder utseendet sitt i lang tid, beskytter huset ditt mot vær og vind, og slipper så å si ikke noe materiale ut i jordsmonnet eller grunnvannet. Dermed belaster de ikke miljøet i bruksfasen.

Fornybare ressurser for fremtidige generasjoner: Omgang med ressursene

En bærekraftig omgang med ressursene betyr å øke ressurseffektiviteten og spare ikke-fornybare ressurser også for fremtidige generasjoner. 

Ideelt sett betyr ressurseffektivitet at materialer resirkuleres  uten kvalitetstap etter at de har nådd enden av brukstiden, slik   at de kan brukes om igjen. For å kunne sikre dette må man allerede ved demonteringen passe på at materialene håndteres  på en slik måte at de  kan resirkuleres. . På slutten av brukstiden til et produkt eller en bygning kommer demontering og kassering. Bare hvis denne kasseringen foregår på en faglig korrekt måte, kan en størst mulig andel materiale gjenvinnes. I henhold til en undersøkelse utført av European Aluminium Association (EAA) kan opptil 95 % av aluminiumsproduktene som brukes i byggebransjen i dag, resirkuleres.

Opptak av PREFA-verket i Marktl fra en av de omkringliggende åsene, i forgrunnen står et tre på en grønn eng, i bakgrunnen ser man de store Lilienfeld-skogene

En større andel sekundæraluminium er mulig hvis resirkulert aluminium med den aktuelle legeringen er tilgjengelig. Materialer som for eksempel brukes til bokser, er tilgjengelige for industrien igjen i løpet av ett år. Produkter med lang levetid i byggebransjen, derimot, binder opp materialene i flere tiår. Derfor kan man gå ut fra at resirkuleringsandelen i aluminiumsproduktene for byggebransjen i løpet av de kommende årene vil øke kontinuerlig.

Muligheter som oppstår når resirkuleringsandelen øker

En økning av resirkuleringsandelen i utgangsmaterialet har både økonomiske og miljømessige fordeler. Som allerede vist med CO2-utslippene til produktene våre, er det største energiforbruket forbundet med produksjonen av utgangsmaterialet, eller utvinning av aluminiumet. Gjennom reduksjon av bruken av primæraluminium og økning av resirkuleringsandelen, det såkalte sekundæraluminiumet, kan disse utslippene spares inn. Også for landskapet er en fungerende sirkulærøkonomi en stor fordel. For avfallsdeponier krever enorme mengder plass som kunne vært brukt på andre måter. Men også skjemmende inngrep i landskapet, som dagbrudd for primæraluminiumsutvinning, kan unngås eller reduseres med en økning av andelen sekundæraluminium. For tiden bruker våre leverandører gjennomsnittlig 77 % sekundæraluminium i produksjonen av produktene sine. Avhengig av legeringen kan andelen sekundæraluminium til og med komme opp i mer enn 80 % i produktene våre.

Fordeling av CO2-utslippeneCO

Resirkulering av 1 tonn aluminium betyr 4 tonn mindre bauksitt og opptil 9 tonn mindre CO2-utslipp. Ved bruk av sekundæraluminium fra våre leverandører kan det for utgangsmaterialet vårt beregnes en CO2-faktor på 4,48 kg CO2-utslipp/kg utgangsmateriale (23 % primæraluminium).

Grafikk som viser fordelingen av CO2-utslippene hos PREFA: 90,4 % utgangsmateriale aluminium, 4,91 % utgangsmateriale PREFA, 4,70 % andre (transport, produksjon)

Uendelig gjenbrukbart: Resirkulering

Materialet aluminium er spesielt godt egnet for resirkulering. I tillegg til de positive aspektene for miljøet, er resirkulering av aluminium også bedriftsøkonomisk meget lønnsomt.

Aluminium brukes i en lang rekke legeringer. Disse skiller seg fra hverandre ved de tilsatte tilsetningsstoffene som for eksempel magnesium eller kobber, hvilket gir produktet ulike egenskaper når det gjelder hardhet, motstandsdyktighet og bøyelighet.

Brukt aluminium sorteres derfor så "rent" som mulig, både fordi man da på den ene siden kjenner den aktuelle legeringen og kan opprettholde den og på den annen siden fordi man da trenger mindre legeringsstoffer til produksjonen av nytt, resirkulert aluminium. Dermed reduseres både miljøbelastningen som følger av metallutvinningen og av legeringsstoffene. Andelen resirkulert aluminium i aluminiumsproduksjonen stiger år for år, og i 2026 er det til og med sannsynlig at det vil resirkuleres dobbelt så mye som i dag. 

Opptak ved morgengry av Polyvalente Kapellen med PREFA-veggrombe 44 × 44 i maya gold.

Endre kretsløpet på lang sikt

I de siste tiårene, for ikke å si i forrige århundre, har mange nye materialer kommet inn i kretsløpet vårt. Mange av dem brukes i mange år eller til og med tiår. Da materialer, så lenge de er i bruk, ikke spiller noen rolle i sirkulærøkonomien, er det tekniske kretsløpet for tiden ikke fullstendig lukket. Det må fortsatt tilføres mange primærråstoffer for å holde kretsløpet konstant. Materialer som jern, som har vært utvunnet i århundrer, er allerede til stede i kretsløpet i store mengder og mye av det jernet som finnes i produktene, er derfor resirkulert. Målet må imidlertid være å endre kretsløpet på lang sikt, slik at det hovedsakelig brukes materialer som befinner seg i kretsløpet (resirkuleringsandel).

Dette materialet utmerker seg både når det gjelder effektivitet og estetikk

Ekspert Jörg H. Schäfer, leder for resirkulering og bærekraft hos Aluminium Deutschland e.V. (tidligere GDA), vet mye om aluminiumets fremragende egenskaper. Han mener at materialet er uten sidestykke når det gjelder funksjonalitet, utseende og ressurseffektivitet, og det holder seg også bedre i verdi enn andre materialer.

Kan resirkuleres igjen og igjen uten kvalitetstap

Listen over gode argumenter er lang, ifølge Schäfer: Aluminium – enten det er blankt eller lakkert, på alle bruksområder – kan dessuten om igjen og om igjen smeltes og brukes i nye premiumprodukter, uten kvalitetstap. Med aluminium ligger det alt i alt til rette for bærekraftig bygging under ideelle miljømessige, økonomiske og tekniske betingelser.

Fasaden din sett nedenfra med naturblank veggrombe 20 × 20

Det handler om verdien aluminium tilfører arkitekturen. Nettopp de estetiske egenskapene gjør aluminium så populært blant designere. Det gode forholdet mellom fasthet og masse gjør at det kan brukes i lette og elegante konstruksjoner. Aluminium gir stor frihet i formgivingen samtidig som det er svært robust. Aluminium har en spesifikk vekt på 2,7 gram per cm³. Sammenlignet med kobber, jern og sink er det letteste metallet for bygninger. Også når det gjelder ressurseffektivitet er det uslåelig. Det skyldes blant annet det begrensede vedlikeholdsbehovet og den lange levetiden.

Jörg H. Schäfer, leder for resirkulering og bærekraft hos aluminium deutschland e.V.

Bærekraftsbrosjyre: PREFA

Nedenfor finner du den komplette PREFA bærekraftsbrosjyre til nedlasting. Innholdet gjelder hovedsetet til PREFA i Marktl, Østerrike.

Her finner du alle detaljer og opplysninger om selskapet og alt vi gjør for bærekraft. For en lovende, levelig fremtid!