Underkonstruksjon for solcellepaneler

Se til solsiden: Underkonstruksjon for solcellepaneler for et sterkt PREFA-tak.

Les videre

Investeringer i fornybar energi lønner seg! Har du allerede et PREFA-tak og vil bygge ut dette på en framtidsrettet måte? Da er PREFA solar-monteringssystem rett valg - perfekt til montering av solcellemoduler.

Alle fordelene ved PREFA solar-monteringssystemet:

Rask og sikker montering

Tilbehør

Mye tilbehør for moduler og montering

Flat, estetisk konstruksjon

Rask og sikker montering

Tilbehør

Mye tilbehør for moduler og montering

Flat, estetisk konstruksjon

PREFA solar-monteringssystem

Underkonstruksjon for solcellepaneler – Tilbehør

Her finner du en liste over tilbehør til produktet:

PREFA holder for solcellepanel variabel

Til montering av solcellemoduler på alle PREFA taksystemer i lite format. Variabel montering: Fleksibel høydejustering for å utjevne nivåforskjeller. Kun egnet for arbeid med PREFA profilskinner, ikke kompatibel med andre produkter.

PREFA holder for solcellepanel fast

Til montering av solcellemoduler på alle PREFA taksystemer i lite format. Fast montering: Til flat montering med lav byggehøyde. Kun egnet for arbeid med PREFA profilskinner, ikke kompatibel med andre produkter.

PREFA holder for solcellepanel SUNNY

Til montering av solcellemoduler på alle Prefalz tak med stående dobbelfals og PREFA lite format. Absorberer termiske lengdeendringer i Prefalz-skinner.

Solarhalter für Photovoltaikanlagen auf PREFA Dächern inklusive Abdeckkappe

PREFA holder for solcellepanel inkl. deksel

260 mm lang

PREFA_Montagesystem_PS13

PREFA solar-monteringssystem

Til montering av solcellemoduler på alle PREFA taksystemer inkl. standard planlegging av PREFA-teknikere.

PREFA profilskinne

Skinneprofil for høy statisk belastning, 35 mm x 65 mm i stykker på 3200 mm lengde.

PREFA skinnetilkobling

For rask og sikker sammenkobling av PREFA profilskinner

PREFA modultilkobling endeklemme

Formontert modulklemme for å feste modulene på bæreskinnen på enden av modulrekken på en rask og sikker måte.

PREFA modultilkobling midtklemme inkl. jordingsplate

Formontert modulklemme for å feste modulene på bæreskinnen på en rask og sikker måte.

PREFA kryss/jordingsklemme

For tilkobling av et ekstra skinnenivå og tilkobling av potensialutjevningskontakter til lynavlederinnretninger.

PREFA kabelklips

Til å feste solenergi-kabler til PREFA profilskinne på en forskriftsmessig måte.

PREFA krysstilkobling for holder for solcellepanel

PREFA krysstilkobling for holder for Sunny

PREFA holder for solcellepanel Sunny spesial

Til montering på PREFA takplateskjøt

PREFA profilskinnefeste

For å feste tilbehør til PREFA profilskinne.

PREFA solenergi-gjennomføring

Tett og sikker innføring av solenergiledninger på alle PREFA taksystemer - noe som sikrer at kablene er isolert i lang tid. Minste takhelling 12°

PREFA modulfallsikring

Fallsikring for den første modulrekken i monteringssystemet.