Hva består prefa-flomvern av?: Deler – flomvern

Detaljert systemtegning av PREFA-flomvern av aluminium med dets enkelte deler
 1. Veggprofil
  Et flomvernelement som fastmonteres i eller foran murverk, i eller i flukt med lysåpningen.
   
 2. Paneler
  De vannrette profilene i flomvernsystemet som skyves inn i veggprofilene eller midtstolpene. Platene stables ved hjelp av et not og fjær-system, og dessuten tettes profilene med spesielle gummitetninger som kan skiftes ut (paneltetninger) og festes i overkant ved hjelp av en strammeklemme.
   
 3. Bunntetning
  Ved flomvern sørger bunntetningen for å tette av området mellom det nederste panelet og underlaget (bakken). Dersom flomvernet alltid skal være oppsatt, må det brukes en spesiell permanent bunntetning.
   
 4. Midtstolpe med jordanker
  Til flomvern på større områder brukes midtstolper. Dette er spesielle stendere som fungerer som mellomsøyler. Stenderne settes inn i jordankeret som er innstøpt i betong i bakken ved hjelp av bajonettlås.
   
 5. Strammeklemme
  Ved flomvern er strammeklemmens funksjon å stramme platene. Slik festes platene i riktig posisjon og bunntetningen trykkes mot underlaget.
   
 6. Holdeelement
  Som ekstrafunksjon på flomvern med meget stort spenn trykker holdeelementet platene og bunntetningen (montert i midten) ned.
   
 7. Jordanker for midtstolpe
  Festeanordningen for flomvernet må innstøpes i betong. Jordankeret er flomvernets fundament. Det er innstøpt i betong, og her settes midtstolpen ned.
   
 8. Holder til paneler
  Oppbevaringselement: Når de ikke er i bruk kan maksimalt 6 paneler (avhengig av flomvernsystem) oppbevares i den praktiske panelholderen.
   
 9. Vinkeldeksel / Veggprofildeksel
  Dekker veggprofilen når systemet ikke er i bruk, slik at festeinnretningen til platene holder seg ren og klar til bruk og tetningene beskyttes mot UV-stråling.
   
 10. Lagerdeksel
  Oppbevaringselement: Beskytter panelene som oppbevares i holderen mot vær, vind og UV-stråling. De enkelte delene skrus sammen til et stabilt deksel.