PREFALZ og takrombe: Referanseprosjekter

Innledning

Fjellrestaurant Liechtensteinhaus i Østerrike med PREFALZ og takrombe i opalgrønn

Data og fakta

Produkt

Takrombe 29 × 29, Taksystemet Prefalz

Farge

Arkitekt

Fürtner and Tonn

Entreprenører

Herbitschek Gesmbh

Land

Østerrike

Sted

Fjellrestaurant Liechtensteinhaus, Semmering

Copyright

© PREFA

lagt med PREFA takrombe 29 × 29 i P.10 antrasitt, tak med skjellaktig utseende.

Få inspirasjon!: Flere objekter

Renoveringsgalleri: Objekter før og etter sanering

Takket være PREFA-produktenes lave vekt går renovering av tak og fasade som en lek – og det kosmetiske inngrepet gjør også en visuell forskjell.

Renoveringsgalleri: Objekter før og etter sanering

Hus med garasje etter renovering av taket med PREFA takplate i antrasitt
Hus før renovering av taket med PREFA takplate, saltak og garasje