Den nya konferenshallen på ön Lindau - en rörlig horisont

Den lokala topografin har påverkat konceptet för den nya gestalningen av konferenshallen på ön Lindau. Byggnaden, som utvecklades av det berömda Münchenbaserade arkitektkontoret Auer Weber, ligger mellan gamla stan, Bodensjön och bergen. Taket, som realiserades med PREFA Falzonal i en specialfärg, liknande nykoppar, är av särskild vikt här, då den skiljer ut sig markant och syns på långt håll med det distinkta designspråket och färgvalet.

Ön Lindaus konferenshall åtnjuter särskild uppmärksamhet tack vare Nobelpristagarmötet, som äger rum där varje år. Denna uppmärksamhet var en speciell utmaning för Auer Weber. ”Vi startar varje projekt från grunden och litar på vår erfarenhet och vår kreativa potential”, säger Moritz Auer, VD för det berömda arkitektkontoret. Auer Weber står inte för ett manuskript eller en stil, men de prisbelönta arkitekterna förhåller sig alltid till projektet med tanke på klimatet och förhållandena. ”Vi litar på överraskningseffekten och vill aldrig göra någonting två gånger”, betonar Auer. 

Från Pizzahut till det gyllene taklandskapet

Byggnaden, som Moritz Auer och hans team kallade ”Giant Pizzahut” före ombyggnationen, är i samklang med den gamla stan och passar väl in i dess omgivningar. Taklandskapet återspeglas av otaliga sluttningar och ytor. ”Det är som en rörlig horisont”, betonar Moritz Auer. Beroende på solljus, tid på dygnet och betraktningsvinkeln, syns de enskilda elementen i en mängd olika färger, från guld till mellanbrunt och ibland rödaktigt. PREFA Falzonal användes i en specialfärg (liknande nykoppar). Mixtrandet av färgen tog lång tid. Nu har en ensemble bildats med det nydesignade parkeringsgaraget, som tydligt inspirerades av huvudbyggnaden och nu fungerar som en lillebror.

En plats för invånarna på Lindau - inte bara för turister och Nobelpristagare

Historien om dess ursprung blev en lång resa - 2010 vann Auer Weber tävlingen om ombyggnationen i hård konkurrens mot 20 konkurrenter. Omröstningen var enhällig, men genomförandet lät vänta på sig - ”Det var ett evigt fram och tillbaka och projektet såg vi som dött för oss”, påminner Moritz Auer om den första fasen. Det mest utmanande i anbudet var uppgiften att utforma allt runt den stora salen. Den var tvungen att bevaras, för den var som ett mötesrum, av enorm betydelse. ”Den befintliga salen hade en känslomässig laddning och en hög identifieringskraft”, säger Auer. Ursprungligen är öns konferenshall från 1981 och upplevde charmen på 1980-talet. ”Vi var tvungna att avlägsna ”stanken” från epoken”, säger Auer. Dessutom ville de skapa ett konferenscenter - med många olika möjligheter - från små privata aktiviteter till stora evenemang. Idag finns det otaliga varianter, partitioner och varierande storlekar på rummen och salarna. Den nya öppningen till Bodensjön var viktig i framtagandet och genomförandet . ”Vi ville sätta sjön i scenen och med restaurangen vid havssidan skulle konferenshallen även vara en plats för invånarna i Lindau”, säger arkitekten. ”Inte bara för turister, kongressdeltagare och Nobelpristagare”.

Passion och entusiasm i den mångfacetterade lokalen

”Kvaliteten och grundkonceptet är medvetet robusta. Byggnaden ska kunna hålla i årtionden och den ska även kunna åldras väl”, betonar Moritz Auer, vars far Fritz Auer grundade arkitektkontoret Auer Weber i Stuttgart 1980 tillsammans med sin partner Carlo Weber. Båda hade tidigare arbetat som unga arkitekter och delägare i firman Behnisch och partners med utformningen och genomförandet av OS-anläggningarna i München. Senare startade de två arkitekterna sin egen verksamhet och byggde gemensamt upp kontoren i Stuttgart och München. Än idag finns de två kontoren kvar. Antalet anställda har ökat till 150 och företaget leds av Fritz Aurs söner Philipp och Moritz tillsammans med tre andra aktieägare.

Från Tyskland till Kina

Redan från början har tävlingsarrangemangen format den dagliga verksamheten i arkitektbyrån. ”Vi deltar i 40 till 50 tävlingar varje år”, säger Auer. Tyskarna är inte bara efterfrågade i sitt hemland, utan de realiserar projekt efter projekt från Frankrike till Kina. Uppdragen i Kina är en särskilt spännande utmaning för de tyska arkitekterna - ”I Kina ställs vi inför många nya teman, till exempel att leva och arbeta i en extrem tätboddhet”. Under tiden för de olympiska spelen 2008 och Expo 2010 rådde det en enorm byggboom i Kina. Deras första storskaliga projekt i Kina var utvecklingen av ett campus för en konsthögskola i Dalian, följt av projektet för den nya botaniska trädgården i Shanghai. Auer tycker ändå mycket om att arbeta i Tyskland. Vad han gillar mest med det - ”Det är mycket betoning på kvalitet i genomförandet. Kvalitet är av högsta vikt för oss”. Nästa stora projekt är ombyggnationen av centralstationen i München.

110 års erfarenhet

För genomförandet på Lindau var takläggar- och plåtsmedsfirman Täumer ansvariga. Firman grundades 1908 i den bayerska staden Landsberg am Lech. Idag drivs det av Johannes Bernwieser i tredje generationen. Han delar ansvaret för den tekniska övervakningen av verksamheten med sin ”föregångare” och farbror Karl Täumer. Konferenshallen på ön Lindau har allt, förutom det alldagliga”, berättar Johannes Bernwieser. Totalt bildar 38 olika ytor taket där lutning, storlek och orientering var olika för var och en. ”Varje byggarbetsplats som ligger utanför de normala ramarna är alltid utmanande”, säger mästartakläggaren. Men med en noggrann planering kunde arbetet göras både snabbt och effektivt. "Vi var under tidspress och var tvungna att jonglera mycket”, beskriver Johannes Bernwieser projektet. En särskild utmaning under sommarmånaderna var de många turisterna som besökte Lindau. ”Stället var ibland väldigt trångt, då många hantverkare arbetade på byggarbetsplatsen på samma gång”, påminner Johannes Bernwieser, som har stor erfarenhet av att arbeta med objekt av PREFA:s många olika produkter. ”Det är ett utmärkt material med fantastiska egenskaper. På senare tid har vi gjort mycket med PREFA, då det är kanonbra att arbeta med”. Johannes Bernwieser och hans team är idag mer än nöjda och stolta över deras lyckade och väl mottagna arbete - ”Byggnaden har blivit riktigt vacker”.