Er et PREFA-tak egnet som lynavleder?

ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 som er gyldig i Østerrike, fungerer som grunnlag for denne reguleringen. Derfor må det tas hensyn til landspesifikke standarder og regelverk.

Metalltak er definert som en naturlig del av lynavledersystemet iht. standarden ÖVE/ÖNORM EN 62305-3. PREFA glattbåndplater (Prefalz og Falzonal) er dermed godkjent som naturlig del av lynavleder på høyeste punkt, og PREFA i små formater (takplater, takshingler, takpaneler, takrombe) er godkjent som naturlig avledningsinnretning i lynavledersystemet (montering av en ekstra lynavleder på høyeste punkt og tilkobling til jord).

OBS: I standarden er det definert noen unntak, f.eks.: eksplosjonsfarlige objekter (ammunisjonslagre, møller osv.), objekter med store menneskemengder (skoler, barnehager osv.), sendeanlegg, atomkraftverk, museer osv.

Om PREFA-produkter er egnet som naturlig del av lynavledersystemet må dermed vurderes avhengig av objektet og relevante standarder.

Informasjon om det er behov for en lynavleder og utføringstypen på et objekt får du hos en konstruktør av lynavlederanlegg eller en elektriker som er autorisert både for montering og lovpålagt godkjenning av lynavlederanlegget. Kontakt også kommunen for å finne ut om det gjelder lokale tilleggsbestemmelser.

Hvordan oppstår et lyn?

Ved torden oppstår det elektrostatisk utladning av vanndråper som danner skyer. Den elektriske ladningen som oppstår, viser seg som et lyn (lysbue). Flere faktorer påvirker hvor sannsynlig det er at en bygning skal treffes av et lynnedslag. De omfatter f.eks. posisjon, lokal lyntetthet, høyde og det bebygde arealet til objektet. Hvis et lyn slår ned i en bygning, skjer det oftest på eksponerte steder. Det kan for eksempel være utstikkende og høytliggende bygningsdeler eller hjørner og kanter.

Det er ikke byggematerialet, men avstanden mellom et objekt og stedet der lynet oppstår som er avgjørende for nedslagsmålet. Metalltak tiltrekker seg altså ikke lyn. PREFA tak- og fasadesystemer av aluminium kan avlede strøm som oppstår ved et lynnedslag, på en sikker måte. Derfor bidrar PREFA-produkter vesentlig til bygningssikkerheten.

Det utvendige lynavledersystemet og oppgaven dets

Det utvendige lynavledersystemet består av en oppfangnings-, avlednings- og jordingsinnretning.

For å finne de foretrukne nedslagspunktene brukes oftest lynkulemetoden i lynavlederplanleggingen. For å beskytte bygningsdelene plasseres det oppfangningsinnretninger på disse stedene der lynet fanges opp og deretter ledes til jord via en avleder. Hvis det er metallbygningsdeler eller -kledninger (f.eks. blytak eller -fasade), kan disse fungere som naturlige bestanddeler av det utvendige lynavledersystemet i samsvar med bestemmelsene i standardene. Dette gir et betydelig innsparingspotensiale ved opprettelse av lynavledersystemet.