Er det mulig å legge over gamle tak?

På grunn av den lave vekten egner PREFA takplater, takshingel og takrombe, takpanel FX.12 seg svært godt til å legge over eksisterende gamle tak. Det er raskt å montere på eksisterende takmaterialer, som for eksempel takshingel og takbelegg. Forutsetninger for å kunne legge over et eksisterende tak er at underkonstruksjonen er intakt, at takhellingen er riktig og forutsetningene i de bygningsfysiske underlagene!