Mellom kunst og pragmatisme

Marktl/Wasungen – Som en del av en internasjonal konkurranse vant arkitektbyrået Atelier ST fra Leipzig oppdraget med å bygge kunsthuset i den tyske byen Göttingen i Niedersachsen. Arkitektenes erfaring med å skape kunst- og kulturbygg kom godt med under arbeidet med et verdig utstillingsrom for moderne verk på papir, fotografi og nye medier under et bronsefarget PREFA-tak. «Ingen elitær bygning, et enkelt hus der kunsten kommer utmerket til sin rett», slik forklarer Schellenberg-Thaut tanken byrået hennes arbeidet etter.

Die Architekten des Leipziger Büro Atelier ST, die das Kunsthausprojekt in Göttingen umgesetzt haben.

Eksemplarisk planlegging

Med kunsthuset har Atelier ST fylt opp en luke i omgivelsene rundt St. Nikolai-kirken i kjernen av gamlebyen. Tomten, som ble stilt til disposisjon av forleggeren Gerhard Steidl, skulle utnyttes så godt som mulig. På den lille tomten skapte arkitektene en bygning med overhengende overetasjer. Disse fremstår mindre massive takket være en pusset fasade i beige. Det reduserte arkitektspråket forsaker også bevisst et utadvendt uttrykk, siden det er utstillingene som skal tre i forgrunnen.

Portrait des Verarbeiters des Kunsthauses in Göttingen.

Essensiell avgjørelse

Valget av Prefalz-taktekking gir et avgjørende bidrag til at bygget stikker seg ut med sitt moderne, rolige og monolittiske design i det middelalderske bybildet. «Vi forstod fra et tidlig tidspunkt at taket ville være avgjørende for hele huset. Denne tanken slo oss med det samme vi betraktet bybildet rundt», understreker Silva Schellenberg-Thaut. Teamet konstruerte et saltak med bærende åser og gavlvegger i armert betong. Dette muliggjorde en stor loftetasje, som sammen med tre andre etasjer har plass til workshops, utstillinger og kontorplasser.

Seitenansicht auf das bronze gedeckte Prefalz-Dach.

Ekspertise uten like

Takentreprenøren Jens-Norbert Schmidt ble en likeverdig partner som bidro med sin erfaring og lidenskap gjennom planleggingsfasen. Sammen med teamet sitt fant han en smart løsning med å dele de uvanlig lange platene for slik å unngå problemer i forbindelse med materialutvidelse. Klimaanlegget i et museumsbygg går gjennom flere etasjer. For at takflatene skulle gli inn i det rolige taklandskapet rundt, var det et ønske om at moderne rør og piper skulle skjules så langt det lot seg gjøre. Også denne utfordringen mestret takentreprenøren gjennom et tett samarbeid med arkitekten og håndverkerne.

 

Materiale: