PREFA-arkitektur i helsevesenet

Det sentrale akuttmottaket til Klinik Landstraße i Juchgasse i Wien (Østerrike) har fått en ny og mer effektiv utforming. Prosjektet har vært preget av konstruktiv kommunikasjon mellom arkitekter og fremtidige brukere, og resultatet er et mørkt én-etasjes tilbygg som stikker ut av høyhuset på til sammen 17 etasjer. Fasaden på tilbygget er kledd i skråskårne svartgrå PREFABOND aluminiums-komposittplater som danner en spennende kontrast til bygningen fra 1970-tallet. Arkitektene Christian Formann og Stefan Puschmann fra f²p architekten har lagt vekt på god oversikt og tettere kontakt mellom lege og pasient. Det har bragt klinikken et langt skritt inn i det 21. århundre. Når det gjelder interiøret, samarbeidet arkitektene med sykepleier Michaela Sehnal og leder Josefa Günthör for å skape en velfungerende romplan og et gjennomført fargekonsept. «Vi har valgt hvitt og samme blåfarge som på klærne til pleierne», forklarer Michaela Sehnal. Den utbredte bruken av glass gir øyekontakt med pasientene samtidig som det skaper tillit og oversikt.

Die Architekten Christian Formann und Stefan Puschmann von f²p architekten lächeln in die Kamera.

Innspill fra brukerne

Formann og Puschmann samarbeidet med de involverte helt fra begynnelsen av. Brukerne ble tatt med på hvert trinn av planleggingen. «I hvert eneste trinn var tilbakemeldingene fra ledere og sykepleiere helt avgjørende.» De bidro til nøkkelavgjørelser for ombyggingen og tilbygget. Arkitektene fikk konstruktive innspill, en rekke ønsker, viktige opplysninger og av og til protester. Det var mange detaljer å ta hensyn til, og designen skulle både være logisk og praktisk. Resultatet viser at arkitektene klarte å få alt sammen på plass i romløsningene de valgte. Prosjekter i eksisterende bygninger, særlig innen helsevesenet, er preget av en lang rekke føringer som ofte gir lite spillerom for formgivning. Men arkitektene synes at det er nettopp dette som gjør prosjektene ekstra interessante.

Frontalansicht der zentralen Notaufnahme der Klinik Landstraße in der Juchsgasse in Wien wurde mit PREFABOND Aluminium Verbundplatten in der Farbe schwarzgrau verkleidet.

En raffinert kontrast

I og med at nybygget skulle bli en del av en eksisterende bygning, var det viktig for arkitektene at de ulike bygningsdelene skulle være tro mot tiden de var bygget i. Det ble brukt robuste PREFA komposittplater som gir mange designmuligheter. Materialet ble frest på baksiden og kantet i ønsket vinkel slik at platene kunne skjæres skrått. Da kunne fasadene bygges uten ekstra profiler, noe som ga et ekstra rettlinjet og minimalistisk utseende. Dessuten ble den utvendige flaten helt slett. Innvendig sørger et smalt vindusbånd for en perfekt balanse mellom lysinnslipp og skjerming for innsyn. Glass gir ekstra kontakt mellom personale og pasienter. Ved behov kan det trekkes for skyvedører som lukker rommene.

Materiale:

  • PREFABOND aluminiums-komposittplate
  • svartgrå
Die Notaufnahme der Klinik Landstraße in der Juchsgasse in Wien wurde von unten fotografiert und mit PREFABOND Aluminium Verbundplatten in der Farbe Schwarzgrau verkleidet.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH har arbeidet med utvikling, produksjon og markedsføring av tak- og fasadesystemer i aluminium i over 70 år. Til sammen har PREFA-gruppen ca. 550 ansatte. Produksjonen av de over 5000 kvalitetsproduktene foregår utelukkende i Østerrike og Tyskland. PREFA er en del av foretaksgruppen til industrimannen Cornelius Grupp. Foretaksgruppen har over 8000 ansatte på over 40 produksjonssteder over hele verden.