Hvilken underkonstruksjon kreves for et PREFA-tak?: Om underkonstruksjon

 • PREFA takplate kan legges på bærelekter med mellomliggende lekter av taklekter med en minimumsdimensjon på 30x50 mm (forbruk ca. 5 lm lekter/m²). Avstanden mellom lektene må være nøyaktig 419 mm fra hovedlekt til hovedlekt. De mellomliggende lektene kan ikke utelates, de brukes bl.a. som feste for snøstoppere. Det må tas hensyn til de statiske belastningene og avstanden mellom sperrene ved beregningen.
   
 • PREFA takshingel, takrombe, takpanel FX.12 og PREFALZ må legges på helt undertak. PREFA takplate kan legges på helt undertak. Undertaket må bygges etter gjeldende standarder. Iht. ÖNORM B2215:2009 minst 24 mm tykt og 80 mm - 160 mm bredt. Iht. DIN 4074 T1 minst 24 mm tykt og 100 mm - 160 mm bredt. Det må tas hensyn til de statiske belastningene og avstanden mellom sperrene ved beregning av underkonstruksjonen.
   
 • Fra normal snølast på 3,25 kN/m² (CH: Referansehøyde 925 m) eller i terrengkategoriene 0, I eller II kreves det montering på helt undertak med bitumenpapp. Terrengkategoriene 0 og I finnes ikke i Sveits og Østerrike.
PREFAs monteringsinstruktør som tekker et tak

Skiller eller sperresjikt har følgende oppgaver:: Et skille er alle lag som skiller metallet fra underlaget. 

 • Å beskytte metallet på undersiden mot skadelige alkaliske påvirkninger og potensielt skadelige påvirkninger fra trebeskyttelsesmidler.
 • Å bedre glideevnen ved termiske lengdeendringer.
 • Å beskytte trekledningen eller treplatene mot fukt i byggeprosessen.
 • Å bedre lyddempingen.
 • Å redusere ujevnheter i overflaten på takkonstruksjonen.

Generelt anbefaler vi å bruke en egnet bitumenpapp!