Lager et PREFA-tak mer støy enn andre tak?

PREFA-tak har en støyforskjell på 2 til 4 dBA sammenlignet med tak av fibersement eller teglstein, noe som menneskets hørsel knapt kan oppfatte.

For PREFA-produktene i lite format monteres det en lyddemping som reduserer støy enda mer. Den nevnte støyforskjellen kompenseres med lyddempingen og frekvensen på lyden fra platene reduseres til et minimum.

Hvis den riktige underkonstruksjonen mangler lager alle tak lyd når det er nedbør!

Men hvordan tar vi luven av lyden? Med den unike frekvensdempingsteknologien FD.TEC reduserer PREFA de uønskede frekvensområdene til et minimum og hindrer noen lydemisjoner for en stor del. FD.TEC frekvensdempingsstripene på baksiden av alle små PREFA takelementer endrer bevisst de frekvensene som kan oppstå på grunn av regn og hagl.