Søke på nettside (etter avsending blir du ført videre til søkeresultatsiden)

HVORDAN MONTERER JEG SNØSTOPPERE?

Følg PREFA monteringsveiledning og de gjeldende standarder og sikkerhetsforskrifter når du arbeider. Du får en omfattende monteringsveiledning med detaljert informasjon, prislister inkl. tilbehør, tekniske datablad, instruksjonsvideoer for montering osv. gratis via en av adressene under. Monter PREFA snøstoppere i aluminium iht. de gjeldende monteringsskjemaene, avhengig av takhelling og snølast. Hver stopper festes med 2 spiker. Bruk bare originale PREFA snøstoppere.

OBS: Snøstoppere må aldri brukes som hjelp til taktekkingen!

Forutsetninger:

  • Underkonstruksjonen er dimensjoner iht. EN 1991-1-3 og B1991-1-3
  • Monteringsanvisningen for snøstoppere må følges
  • Ved takpåbygg med en høyde på >1,0 m kreves egen dokumentasjon
  • Det tas ikke hensyn til snøoverheng!
  • Formkoeffisient for snølast med μ=0,80

BEHOVSANALYSE FOR SNØSTOPPERE FOR LITE FORMAT

Beregning av snølast

Beregning av snølast

P ... PREFA takplate, R.16 ... PREFA takplate R.16, S ... PREFA takshingel, R29 ... PREFA takrombe 29 × 29, R44 ... PREFA takrombe 44 × 44, FX.12 ... PREFA takpanel FX.12

*I følge ÖNORM B 3418 skal snøfangere av metall kombineres med snøfangersystemer fra en takhelling på 45° (= PREFA snøgitteranlegg på takrennen).

PREFA TAKPLATE

Monteringsskjema P1

Monteringsskjema P2

Monteringsskjema P3

PREFA TAKPLATE R.16

Monteringsskjema R.16 1

Monteringsskjema R.16 2

Monteringsskjema R.16 3

PREFA TAKSHINGEL

Monteringsskjema S1

Monteringsskjema S2

Monteringsskjema S3

PREFA TAKSHINGEL DS.19

Monteringsskjema DS19 1

Monteringsskjema DS19 2

Monteringsskjema DS19 3

PREFA TAKROMBE 29 × 29

Monteringsskjema R291

Monteringsskjema R29 2

Monteringsskjema R29 3

PREFA TAKROMBE 44 × 44

Monteringsskjema R44 1

Monteringsskjema R44 2

Monteringsskjema R44 3

PREFA TAKPANEL FX.12

Monteringsskjema FX.12 1

Monteringsskjema FX.12 2

Monteringsskjema FX.12 3

Generell merknad:

Prinsipielt har eieren ansvar for skader på grunn av takras. Dette ansvaret kan ikke unngås verken ved å sette opp generelle informasjonsskilt eller ved å montere snøstoppere. Det er ikke mulig å unngå at det går takras selv når snøstopperne er tilstrekkelig dimensjonert og riktig montert. Montøren har i prinsippet ansvar overfor sine kunder (eierne) for skader, som skyldes ikke tilstrekkelig dimensjonering eller ikke forskriftsmessig montering. Hvis kunden ønsker å montere færre snøstoppere av visuelle eller andre årsaker, til tross for monteringsinformasjonen, trer montørens informasjonsplikt i kraft. I oppdraget gjøres det tydelig og i skriftlig form oppmerksom på at monteringen ikke er utført i henhold til standarden, og de mulige følgende som kan oppstå på grunn av dette.

Anbefaling:

Som en ekstra sikkerhet kan det monteres snøfangere over inngangsparti og offentlig steder. Rundt arker, skorsteiner, solcellepaneler, takluker, takvindu, ventilasjonsrør, møne osv. kan det være hensiktsmessig, avhengig av posisjonen, å montere ekstra snøfangerinnretninger (flere snøstoppere eller snøfangeranlegg). PREFA snøstoppere i aluminium monteres etter de gjeldende monteringsskjemaene, avhengig av takhelling og snølast. Hver stopper festes med 2 spiker. Bruk bare originale PREFA snøstoppere.

1 MB PREFA Montagehinweis Schneestopper
Håndverker-søk

FINN PREFA-MONTØRER I NÆRHETEN AV DEG

Finn entreprenører i nærheten av deg, som er ekte PREFA-proffer og som monterer de solide aluminiumsproduktene. 

FINN HÅNDVERKER
REFERANSEOBJEKTER

KLIKK DEG GJENNOM GALLERIET

Ønsker du mye PREFA-inspirasjon med ett klikk? I referansegalleriet kan du se på PREFA-objekter og filtrere etter produktkategorier.

TIL GALLERIET
PREFA-produkter

PREFA PRODUKTKATALOG

Finn de beste PREFA-produktene i aluminium for ditt tak eller din fasade i vår produktkatalog.

SE PÅ PRODUKTKATALOGEN
Kontakt
no.prefa.com