Ruster et PREFA-tak?

At metaller ødelegges av kjemiske eller elektrokjemiske reaksjoner med sine omgivelser kalles korrosjon av metallene. Den mest kjente typen korrosjon er at jern ruster.

Aluminiumsmaterialer er i stor grad korrosjonsbestandige og rustfrie!