Hvordan kan jeg rengjøre mitt PREFA tak?

Stell og rengjøring

Tak og fasade er bygningsdeler som er spesielt utsatt for vær. Sol og vind, regn og snø, og permanent fuktighet (i vegg ev. skyggelag) virker inn på bygningskroppen. Smussavleiringer (f-eks. støv, løv, barnåler osv.) kan påvirke funksjonen og utseendet til taktekkingen, fasaden eller takdreneringen (f.eks. tilstopping) negativt. Derfor anbefaler vi å kontrollere taktekkingen og fasadekledningen samt  takdreneringen (takrenner og avløpsrør) med jevne mellomrom, for å oppdage eventuelle endringer, skader eller følgeskader og tilsmussinger i rett tid og å kunne utbedre dem.

1. PREFA farget aluminium

Ved lett tilsmussing som f.eks. løv, støvlag eller lignende:

 • børst med myke børster
 • rent vann
 • vaske- ev. pleiemiddel, som er egnet for billakk (produsentens angivelser for rengjøringsmidlet skal følges!)

Ved kraftig forurensning som f.eks. limrester, olje eller fett:

 • Vanlig bilpolish, egnet universalrengjøringsmiddel; produsentens angivelser for rengjøringsmidlet skal følges!
 • Sprit kan brukes kortvarig i små mengder

Fasit:

 • Etter bruk av alle rengjøringsmidler skal man skylle grundig med rent vann
 • Rengjøringen må ikke utføres i direkte sollys!
 • Følg bruksanvisningen eller anvisningene fra produsenten for det aktuelle rengjøringsmidlet!
 • Bruk aldri aceton, tynner eller lignende løsemidler og ingen produkter med slipende effekt til rengjøringen!
 • Ved matte farger kan man ved polering oppleve forandringer i struktur eller glans.
 • Rengjøringsmiddel og rengjøringsmetode testes først på ikke synlige steder.
 • Fine riper skal ikke utbedres med lakk (fargeforskjeller mulig over tid).
 • Ved rengjøring av glass, fasader, terrasser osv., som befinner seg i umiddelbar nærhet av blikk-kledninger, gjelder de samme punktene, nevnt over, for rengjøring av disse.

2. Blank aluminium

Blank aluminium er et naturlig produkt, som ved påvirkning av vann og oksygen danner et beskyttende oksydsjikt. Fuktige hender eller rengjøringsmidler fremmer denne naturlige prosessen, og fører til merker (oksydforekomst) på den blanke overflaten.

OBS: Blank aluminium har en valsestruktur og har friksjonsspor fra produksjonen (ved kutting, spalting, vikling), som i praksis ikke kan fjernes. Disse valse- og friksjonssporene skal aksepteres som typisk for utseendet.

Ved bearbeiding av blank aluminium kan det i tillegg oppstå fine riper. Fine bearbeidingsspor eller oksyderingsflekker kan ikke forbedres i ettertid. Polering eller sliping fører til endring i valsestrukturen, og forbedrer vanligvis ikke utseendet. Man skal ikke under noen omstendigheter bruke noen type rengjøringsmidler for å forsøke å fjerne dette sjiktet som har utviklet seg. Rengjøring skal utelukkende utføres med rent vann (dampvasker maks. 50 °C). Eventuelle flekker skyldes værpåvirkning og kjemiske forhold til visse stoffer (kalk, sement, svovel osv.).

3. Bevoksning (alger, lav og mose)

Alge-, lav- og mosedannelse kan ved bestemte forhold forekomme på alle overflater som tre, glass, betong, puss, metall  (unntak toksisk påvirkning ved kobber). Blank eller båndbelagt aluminiumsplater er ikke noe unntak fra dette. Steder som er gunstig for bevoksning på bygninger, er der hvor det er trær i nærheten, dugg, steder med lite sol og/eller der det er permanent høy fuktighet. Et annet faktum er at objektrelaterte alle etterfølgende isolerte bygningskonstruksjoner reduserer varmestrømmen til utsiden og derved forsinker tørkefasen til bygningskroppens overflate.

Forekomst av bevoksning av alle typer forventes kun ved egnede omgivelsesbetingelser. Hvis en begunstigende faktor faller bort, forekommer det heller ikke noen bevoksning. Alger, lav og mose er prinsipielt kun et optisk problem for utseendet ev. en naturlig sak, og fører ved våre produkter ikke til noen påvirkning av materialet. Det er eierens avgjørelse og eget skjønn som avgjør om det berørte området skal rengjøres.

Instruksjoner for rengjøring ved optiske påvirkninger ved avleiringer: 

Ved avleiringer kan avspyling med en dampvasker (maks. 50 °C) med tilsetning av biologisk nedbrytbart, lakk-kompatibelt rengjøringsmiddel (billakkrengjøringsmiddel) være vellykket. Man kan også bruke et vanlig algicid mot alger og et fungicid mot sopp. Målet med denne behandlingen er å drepe de gjenværende sporene og andre celler fra mikroorganismer. Ved bruk av kjemikalier, må man passe på at disse av miljøårsaker ikke trenger ned i bakken, og at rengjøringsmidlet er kompatibelt med lakk og aluminium. (Følg produsentens retningslinjer og databladet til det kjemiske produktet)

Generelt etter rengjøring, spyl med rikelig med rent vann.

 

Fasit: 

 • En varig beskyttelse etter utført rengjøring finnes ikke. Det kan være nyttig å gjenta rengjøringen etter en viss tid.

Rengjøring og vedlikehold av våre produkter er ikke en del av PREFA-garantien.