Kan hagl skade et PREFA-tak?

Små hagl kan ikke skade et PREFA-tak med stucco-overflate. Ved ekstremt store hagl kan en funksjonell skade på taket ikke utelukkes, som ved alle takmaterialer. Gjennomslag av et PREFA-tak kan likevel utelukkes med en sannsynlighet som nærmer seg sikkerhet, selv ved ekstremt hagl.

Hvis funksjonsevnen ikke er redusert etter kraftig hagl, men at det foreligger visuelle skader i form av små groper, bør man være oppmerksom på at også visuelle skader er forsikret i spesielle tilfeller. Kontroller at den gjeldende forsikringen ikke inneholder en klausul som unntar visuelle skader.