Beskytter et PREFA-tak mot elektromagnetisk stråling?

Med et økende antall brukere av mobiltelefoner stilles det stadig oftere spørsmål om elektromagnetisk skjerming av strålingen som oppstår på grunn av dette. Alle radioforbindelser krever en sender og en mottaker, noe som gjør at antall sendemaster øker i bebygde områder. Derfor er våre produkter (tak og fasade) testet med hensyn til "elektromagnetisk skjerming" av Bundeswehr-universitet i München - institutt for elektronikk.

Våre produkter er skjermet mot elektromagnetisk stråling i et frekvensområde fra 150 MHz til 10 GHz (mobiltelefon 900 MHz og 1800 MHz, TV 175-800 MHz) med horisontal og vertikal polarisering.

Resultatet

PREFA-produkt

Stråling i %

PREFA takplater og takshingel

Skjerming minst 99,0 %

PREFA takrombe

Skjerming minst 99,4 %

PREFA Prefalz

Skjerming minst 99,7 %

PREFA kledninger

Skjerming minst 99,8 %

PREFA bølgeprofil

Skjerming minst 99,9 %

Om elektromagnetisk stråling (del 3)

PREFA-produktene skjermer stadig bedre med økende frekvens (opptil 99,999 %)!

På grunn av den positive egenskapen til aluminium og absorbering av elektromagnetiske bølger kan det være nødvendig å montere antenner (f.eks. fjernsynsantenner) oppe på taket og ikke på loftet.