Søke på nettside (etter avsending blir du ført videre til søkeresultatsiden)

BESKYTTER ET PREFA-TAK MOT ELEKTROMAGNETISK STRÅLING?

Med et økende antall brukere av mobiltelefoner stilles det stadig oftere spørsmål om elektromagnetisk skjerming av strålingen som oppstår på grunn av dette. Alle radioforbindelser krever en sender og en mottaker, noe som gjør at antall sendemaster øker i bebygde områder. Derfor er våre produkter (tak og fasade) testet med hensyn til "elektromagnetisk skjerming" av Bundeswehr-universitet i München - institutt for elektronikk.

Våre produkter er skjermet mot elektromagnetisk stråling i et frekvensområde fra 150 MHz til 10 GHz (mobiltelefon 900 MHz og 1800 MHz, TV 175-800 MHz) med horisontal og vertikal polarisering.

RESULTATET

PREFA-PRODUKT STRÅLING I %
PREFA takplater og takshingel Skjerming minst 99,0 %
PREFA takrombe Skjerming minst 99,4 %
PREFA Prefalz Skjerming minst 99,7 %
PREFA kledninger Skjerming minst 99,8 %
PREFA bølgeprofil Skjerming minst 99,9 %
PREFA-PRODUKT
PREFA takplater og takshingel
STRÅLING I %
Skjerming minst 99,0 %
PREFA-PRODUKT
PREFA takrombe
STRÅLING I %
Skjerming minst 99,4 %
PREFA-PRODUKT
PREFA Prefalz
STRÅLING I %
Skjerming minst 99,7 %
PREFA-PRODUKT
PREFA kledninger
STRÅLING I %
Skjerming minst 99,8 %
PREFA-PRODUKT
PREFA bølgeprofil
STRÅLING I %
Skjerming minst 99,9 %

PREFA-produktene skjermer stadig bedre med økende frekvens (opptil 99,999 %)!

På grunn av den positive egenskapen til aluminium og absorbering av elektromagnetiske bølger kan det være nødvendig å montere antenner (f.eks. fjernsynsantenner) oppe på taket og ikke på loftet.

40 års garanti

VARER EN EVIGHET

Aluminium beviser sin kvalitet - hele levetiden. Derfor gir vi 40 års farge- og materialgaranti på våre produkter. Stol på sikkerheten og varigheten til PREFAs produktsortiment!

MER INFORMASJON
PREFA-produkter

PREFA PRODUKTKATALOG

Finn de beste PREFA-produktene i aluminium for ditt tak eller din fasade i vår produktkatalog.

SE PÅ PRODUKTKATALOGEN
REFERANSEOBJEKTER

KLIKK DEG GJENNOM GALLERIET

Ønsker du mye PREFA-inspirasjon med ett klikk? I referansegalleriet kan du se på PREFA-objekter og filtrere etter produktkategorier.

TIL GALLERIET
Kontakt
no.prefa.com