Hva må man være oppmerksom på ved blank aluminium?

Generelt

På blanke aluminiumsbånd er den naturlige fine, valsestrukturen i råmaterialet synlig, og viser den attraktive overflaten. På grunn av produksjonstekniske forskjeller i valseprosessen til råmaterialet vil ikke valsestrukturen alltid se lik ut. Ved montering og bearbeiding må man passe på å bruke samme charger eller leveringer samt samme leggeretning for å oppnå tilnærmet ensartet utseende. Det vil ikke være mulig å få til et homogent utseende med blanke aluminiumsbånd, på samme måte som med aluminiumsbånd med farget overflate.

Lagring og Transport

Lagervarene bør lagres "tørt" under tak. Unngå fuktige rom. Lagervarene må beskyttes mot alkalisk påvirkning (mørtel, betong, kalk- eller sementstøv osv.), samt lut- eller syredamp, salt (f.eks. veisalt). Vær oppmerksom på at det kan oppstå oksidasjon i form av svarte eller hvite flekker på grunn av vann (f.eks. kondensat eller nedbør) på tett emballert aluminium eller aluminiumsbånd som er viklet opp må. Levetiden påvirkes ikke av dette, hvis ikke andre kjemiske påvirkninger bidrar til at aluminiumen løses opp. Det visuelle inntrykket vil likevel påvirkes i stor grad. Varene kan lagres utendørs i en kort periode (< 2 uker) hvis lagervarene er beskyttet mot nedbør, kondens og vannsprut med egnet pustende tildekking. Merk: Produsentens emballasje er bare beskyttelse for transport.

Montering og Bearbeiding

For å lage profiler og buer og å false blanke aluminiumsbånd til vinklet fals eller stående dobbelfals må bearbeidingsanvisningene i PREFALZ retningslinjer for montering følges. Blank aluminium får svært lett riper, og dette må man ta hensyn til ved montering og bearbeiding. Ripene har ingen påvirkning på materialets holdbarhet, men de kan ødelegge overflatens utseende. Ved bearbeiding og montering av blank aluminium setter håndsvette merker på grunn av oksidering av aluminiumsoverflaten. Avtrykkene/flekkene som oppstår i praksis ikke fjernes. Å bruke hansker ved bearbeidingen kan redusere denne effekten. Blank aluminium har en naturlig overflate som endrer seg langsomt og ulikt, avhengig av påvirkningene fra omgivelsene. Merk: Blank aluminium reflekterer lys svært godt (reflektering/speiling). Hvis man ikke ønsker reflektering/speiling på fasadekledningen eller taktekkingen, må man bruke en behandlet, matt overflate.