Søke på nettside (etter avsending blir du ført videre til søkeresultatsiden)

HVA ER SPESIELT MED MATERIALET ALUMINIUM?

PRODUKSJON AV ALUMINIUM

Vi skiller mellom primæraluminium og sekundæraluminium:

1. Primæraluminium

Aluminium utvinnes av bauksitt som har sitt navn etter funnstedet (Les Baux). Bauksitt består som regel av 60 % alumina, jernoksid og silisiumoksid. Hovedforekomst: Sør-Amerika, Australia og Afrika

  • Utvinning av bauksitt: Råbauksitt blir knust, tørket og finmalt.
  • Raffinering av alumina fra bauksitt: Ved å bruke natronlut fjernes uønskede tilsetninger. Slik oppnår man til slutt ren, hvit alumina (aluminiumoksid)
  • Redusering av alumina til aluminium gjennom elektrolyse: Aluminaen løses opp i smeltet kryolitt. I elektrolyseovnen separeres denne løsningen i sine enkelte bestanddeler med likestrøm. Aluminium samler seg i bunnen og det frigitte oksygenet forbinder seg med karbonlektrodene til karbonmonoksid.

2. Sekundæraluminium

Sekundæraluminium består av resirkulert aluminium og gjenvinnes gjennom kretsløpet av skrapmetall. Energibehovet for resirkulering er ca. 5 % i forhold til produksjonen av primæraluminium.

ALUMINIUM OG MILJØ

Ved produksjon av aluminium for PREFA-produkter brukes det for en stor del sekundæraluminium. Dvs. aluminium kan gjenvinnes 100 % uten at kvaliteten blir vesentlig dårligere! Aluminium har lang levetid, krever lite vedlikehold, er godt egnet til gjenvinning og har lav vekt (transport), og aluminium oppnår dermed en svært positiv livssyklusanalyse.

Informasjonsmateriell

BESTILL PROSPEKTER GRATIS

Her sendes posten: Vi sender dine PREFA produktbrosjyrer som e-post: eller direkte i postkassen. 

BESTILL GRATIS
REFERANSEOBJEKTER

KLIKK DEG GJENNOM GALLERIET

Ønsker du mye PREFA-inspirasjon med ett klikk? I referansegalleriet kan du se på PREFA-objekter og filtrere etter produktkategorier.

TIL GALLERIET
40 års garanti

VARER EN EVIGHET

Aluminium beviser sin kvalitet - hele levetiden. Derfor gir vi 40 års farge- og materialgaranti på våre produkter. Stol på sikkerheten og varigheten til PREFAs produktsortiment!

MER INFORMASJON
Kontakt
no.prefa.com