Den sveitsiske stjernearkitekten Tilla Theus har reist med sine «dansende vinduer» et signalbygg for Luzerns forstad Horw. «Mine bygninger vil ha kjærlighet på andre blikk. Hvis de begeistrer på første blikk, ville de bare være nymotens. Det tar tid å gjenkjenne kvalitet», fremhever Tilla Theus. Theus' bygning er første høyhuset i Horw. Oppstandelsen rundt nybygget tok Tilla Theus med ro: «Den første som bygger markant opp i høyden, høster alltid kritikk, selv om det strengt tatt ikke dreier seg om et høyhus her, men bare et høyt hus med 14 etasjer på en overflate på knappe 404 m2. Det ville vært altfor liten for en skyskraper.»

Høyhus, og da spesielt høye bolighus, er sjeldent å se i Sveits. De klassiske høyhusfasadene med sine gjentagende mønstre egner seg mest for kontorbygg. Gjentagelser var ikke et tema hos Theus. Hun ville ha «et annerledes, sympatisk virkende fasadebilde». Med dette som utgangspunkt utviklet arkitekten «dansende vinduer», anordnet på en uregelmessig, men likevel harmoniskapende måte. I hver posisjon – stående, sittende ved matbordet, liggende på sofaen – gir disse vinduene utsikt i perfekte høyde. 

Fascinerende veggromber

Det andre kjennetegnet på fasaden er dens materiale. Aluminium-veggrombene 44x44 er rett og slett fascinerende. Her får man ane omgivelsen og stemningen i en svak refleksjon på overflaten. Skyene og deres bevegelser avbildes i natureloksal. De fremspringende kantene setter en annen aksent. Fra inngangspartiet som skulle fremheves, skrur kantene seg oppover fasaden – opp til taket som danner en enhet med fasaden. Rombene gir fasaden struktur. 

Tower Horw mit 3.100 m² Fassade, eingedeckt mit 17.000 PREFA Wandrauten in Silbermetallic

Hvert objekt er en ny utfordring

«Vi designer og realiserer våre bygg i relasjon til stedet med sin spesiell betydning, og i samsvar med byggherrens behov», forklarer den flere ganger prisbelønte sveitsiske arkitekten. Får man dette til, kan en bygning ikke stå noe annet sted eller i noen annen by enn der den står. Hvert nye oppdrag er en ny utfordring. Ved siden av kompetanse og erfaring, er hardt arbeid utslagsgivende for suksessen ifølge Tilla Theus: «Arbeid, arbeid, arbeid, gjennomarbeiding og enda en gang gjennomarbeiding», fra de første ideene og deres videreutvikling, til kontroll av praktisk anvendelighet og korreksjoner. «Hvert nybygg er et ombygg», beskriver hun prosessen nøkternt. 

Ansicht von unten auf den beleuchteten Horw Tower, eingedeckt mit PREFA Wandrauten 44 × 44 in Silbermetallic

17 000 romber på 3100 m2 fasade

Martin Amstutz og hans medarbeidere hos Abdichtungsbau Durrer AG var ansvarlige for gjennomføringen. Det gjaldt å montere 17 000 romber på en 3100 m2 stor fasade med 352 vinduer. Effektiv planlegging lå i bunnen, forteller håndverker Amstutz. Gjennomføringen startet først med fire, så åtte, og i de travleste tidene 16 arbeidere på byggeplassen. Innmåling av underkonstruksjonen, montering av konsoller, vinkler og varmeisolasjon tok sin tid, og først når vindusrammene var montert, var den første store milepelen nådd. Det var nøyaktige tidsfrister for alle, hver håndverker fikk sin briefing. Én etasje, én side, én dag var formelen. En imaginær vertikal linje var holdepunktet. Dette ga sikkerhet. «Fasaden på et hus er som ansiktet på et menneske», forklarer Amstutz. «Det lever, det sees forskjellig for hver betrakter , vi utvikler oss, vi får rynker. Det samme skjer med en fasade.» 

Architektin Tilla Theus konzipierte ein ungewöhnliches Fassadenbild für den Horw Tower

Prototypen som basis

Før Prefa-rombene kunne monteres, ble dobbelomegaet festet med Würth-nagler, som passer perfekt for underkonstruksjonen og fasaden. Det var en prototype, som skulle gi de første erfaringer. Etter at grunnlaget var lagt, startet håndverkerne med å montere rombene nede og jobbet seg så opp i høyden. «Til tross for intensiv planlegging oppsto det mange utfordringer på stedet», forteller Martin Amstutz, som brukte mye tid med sitt team hos dette prosjektet for å løse problemer underveis og optimalisere arbeidsmåten. 

Geschäftsführer der Abdichtungsbau Durrer GmbH Martin Amstutz vor dem mit PREFA Wandraute eingedeckten Horw Tower

Produktbox PREFA Rombe 44 × 44

Material:

Aluminium 0,7 mm tykt

Farge:

Natureloksert

Vekt:

 2,6 kg/m²

Legging:

På full forskaling (minst 24 mm tykk)