Garanti

40 ÅRS MATERIALGARANTI

Vi gir 40 års garanti (fra leggings-/monteringstidspunktet oppført i dette garantibeviset) på grunnmaterialet til

  • PREFA takplate, takshingel og takflis
  • PREFA tak med stående dobbeltfals (PREFALZ)
  • PREFA fasadeelementer (kledninger, veggflis 29x29 og veggflis 20x20)


Garantien gjelder sprekker, korrosjon (rust) og frostskader i henhold til betingelsene som er nevnt i garantibeviset.


40 ÅRS FARGEGARANTI

For produkter med PREFA P.10 overflate gir vi 40 års garanti (f.o.m. monteringstidspunktet som er angitt i dette garantibeviset) ved følgende produkter:

  • PREFA takplate, takshingel og takflis
  • PREFA tak med stående dobbeltfals (PREFALZ)
  • PREFA fasadeelementer (kledninger og veggflis 20x20)

 

Garantien gjelder avskalling og bobledannelse i henhold til betingelsene som er nevnt i garantibeviset.


Last ned bestillingsskjema for garantibevis: