Emballasjedispensasjon

Informasjon om systemdeltakelsen

Emballasjen som leveres av oss, er distribuert av innsamlings- og gjenvinningssystemet INTERSEROH Austria GmbH.

Under følgende lenke finner du mer informasjon om Interseroh:

www.interseroh-austria.com