Trapesprofil

Informasjon

PREFA trapesprofil er fasadeelementer som brukes til ikke-bærende, bakventilerte fasader.

Bruk PREFA trapesprofiler i aluminium for å unngå ytterligere utgifter til vedlikehold og modernisering av bygninger de neste tiårene.