Bølgeprofil

Informasjon

Bølgeprofil naturaluminium og antrasitt

PREFA bølgeprofil er fasadeelementer som brukes til ikke-bærende, bakventilerte fasader.

Bruk PREFA bølgeprofiler i aluminium for å unngå ytterligere utgifter til vedlikehold og modernisering av bygninger de neste tiårene.